Hopp til innhold

Fagstoff

Søk på nett og strategier

Du kan planlegge nettsøk, dokumentere kildekritikk og plukke ut relevant informasjon systematisk for å få best mulig utbytte av søk på nett.
Hender som strekker seg mot ulike digitale skjermer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Glemmer du bort kildene dine i farta?

Du kan møte på flere utfordringer i arbeidet med kildesøk. Du finner ikke igjen en kilde som var utrolig bra, du finner informasjon på sider som du ikke helt skjønner hva er, du kopierer et sitat over i et dokument, men glemmer å få med nettadressen, du blir sliten i hodet og glemmer hva det var du lette etter. Og kanskje forsvinner du på sosiale medier fordi det kom inn et varsel?

Tenk over

I hvor stor grad kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Del dine refleksjoner med en medelev og til hele klassen.

Du kan få bukt med slike utfordringer hvis du øver deg på å bruke ulike strategier når du jobber med nettsøk.

Planlegg søket ditt

Planlegg søket ditt, og ha klart for deg lesemål og søkeord. Formuler så tydelig som mulig:

 • Hva du er ute etter?
 • Hva skal kildene kunne hjelpe deg med?
 • Hvilke søkeord skal du bruke? Skriv dem opp i et dokument.
 • Hvilke synonymer, engelske ord eller presiseringer kan du bruke?

Bestem deg på forhånd og skriv alt ned i et planleggingsnotat. Du vil vite mer om det du prøver å finne, og hva som kommer opp ved søk, etter at du er kommet i gang. Da kan du gjøre justeringer på planen din.

Når du skal planlegge søk, kan du ha i bakhodet at du nettopp skal hoppe fra tekst til tekst. Du vil finne informasjon i video, i skriftlige tekster og i bilder.

Du kan forberede deg gjennom å jobbe saktere enn du er vant til, og stille følgende spørsmål:

 • Hvor kan jeg finne det jeg er ute etter?
 • Hvilke mulige lenker kan jeg trykke på her?
 • Hvilke mulige tekster (video, bilder, bokser, interaktivitet) kan jeg undersøke?
 • Hvilke valg må jeg ta?
 • Hvem kan jeg stole på i denne kilden?

Øv deg på å være bevisst, og kontroller navigasjonen din. Du kan for eksempel bestemme deg for hvor du skal lete og hvor mange tekster du skal se over i slengen.

Pauser

Legg inn pauser, litt på samme måte som når du jobber i intervaller i en gymtime. Legg inn pauser mellom intervallene.

Dokumenter søket

Søk og navigasjon etter informasjon nett har likhetstrekk med nettlesing generelt:

 • Du bruker opp hjernekapasitet for å vite hvor du er i tekstene du beveger deg mellom.
 • Du bruker strategier for å håndtere informasjonsmengde og arbeidsminne.
 • Du må huske mye på en gang. Du må bruke strategier for selvregulering. Det vil si at du må holde motivasjonen oppe, passe på å være uthvilt og unngå fristelser for ikke å falle ut av fokuset ditt.

Gjennom dokumentasjon av kildesøket ditt kan du systematisere disse lesestrategiene. Når du er i gang med å gjennomføre søkeplanen din:

 • følg den
 • skriv ned avvik fra planen
 • noter underveis: hva du gjør
 • noter underveis: hva du finner
 • noter underveis: i hvor stor grad kilden ser ut til å løse problemet ditt

Planlegging og dokumentasjon av et søk kan gjøres i samme dokument.

Strategier for kildekritikk

Det er mye enklere å vite hvordan du skal lese en kilde, og forstå det du leser, når du vet hva som er opprinnelsen til kilden, hvor kilden er publisert og hvilken sjanger den har. Derfor er det lurt gå systematisk til verks når du skaffe deg oversikt over informasjon om kilden.

En tilnærming du trolig kjenner fra før, er kildekritikk gjennom TONE-metoden. Akronymet er forbokstavene til ordene troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet. Du kan bruke metoden for å sjekke hvor gode kildene du har funnet er for det du skal bruke dem til.

Lesestrategier

Når du leser en tekst som del av et skolearbeid, jobber du gjerne etter bestemte arbeidsmåter. Disse arbeidsmåtene hjelper deg med å skape en mening og lære noe av teksten. Det kan for eksempel være å:

 • formulere forventninger til hva teksten vil inneholde
 • lære å stille relevante spørsmål til teksten
 • lære å utarbeide en rimelig oppsummering av teksten
 • identifisere og avklare vanskelige formuleringer og begreper i teksten
 • finne sitater du skal bruke i ditt eget arbeid

Hjelpedokument ved nettsøk

Få hjelp til å gå systematisk til verks når du planlegger, vurderer og dokumenterer søk.

Lage en kopi: Regneark for kopiering: Planlegging og dokumentasjon av nettsøk

Laste ned: Planlegging, kildekritikk og dokumentasjon ved kildesøk

Filer


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tove Stern Frønes og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 06.11.2018

Læringsressurser

Kildekritikk