Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder kildene kritisk

Øv deg på kildekritikk.
Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Kildekritisk vurdering av nettsider

Gå på jakt etter et nettsted eller en nettside hvor du finner informasjon som du mener ikke er til å stole på.

Begrunn hvorfor du mener at informasjonen på dette nettstedet eller nettsiden ikke er til å stole på. Bruk gjerne TONE her.

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

Oppgave 2: Lag en test

Gå sammen i par.

 1. Finn fire nyheter eller annen informasjon om en sak dere er opptatt av. To av nyhetene/informasjonen skal være sanne, og to skal være usanne eller falske.
 2. Lag en test med utgangspunkt i disse nyhetene eller informasjonen, hvor dere ber medelevene deres vurdere om de er sanne eller usanne. Verktøy dere kan bruke er Kahoot, Mentimeter eller lignende verktøy.
 3. Skriv en vurdering av medelevenes evne til å skille mellom usann og sann informasjon ut fra gjennomføringen av testen.
 4. Gjør den samme testen på foreldrene deres.

  • Hvem har best evne til å skille mellom sann og usann informasjon – medelever eller foreldre?
  • Gjennomfør en lignende test med personer du treffer på gata i lokalmiljøet.

  Hva ble resultatet?

Oppgave 3: Lag en chat

Gå sammen i en gruppe på tre elever. Sammen skal dere utforme en chat hvor temaet er sann og usann informasjon i sosiale medier. Det skal komme tydelig fram i chatten at dere er engasjerte elever, og at dere kan mye om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder, ikke minst sosiale medier.

 • Chatten skal inneholde konkrete eksempler på sann og usann informasjon i sosiale medier, og hva en bør gjøre for å kildekritisk vurdere ulike informasjonskilder.
 • Del chatten med resten av klassen, gjerne ved hjelp av skjermdumper, og be om tilbakemeldinger på om dere er engasjerte og om hva dere kan om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder.
 • Spør medelevene om hvordan engasjementet kommer fram, hva dere kan om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder og om eksemplene er gode.
 • Gi til slutt en egenvurdering i gruppa av chatten.
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Kildekritikk