Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kreativt samarbeid: digital historiefortelling

Nå skal dere jobbe i et kreativt team der dere skal planlegge, produsere og ferdigstille en digital historie med ulike roller og ansvar.
En lærer skriver noe i en notatblokk, og flere elever sitter og står rundt og følger med. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jobb i et team på minst tre personer. Noen kan ha flere roller. Dere skal ha hvert deres ansvarsområde, og dere skal ha jevnlige møter gjennom prosessen.

Fordel roller (dere kan ha flere roller)

 • journalist
 • designer
 • fotograf
 • produsent
 • videoprodusent
 • webutvikler
 • programmerer

Oppdrag

Deres digitale regionavis ønsker å være mer attraktiv for sine yngre lesere. Avisen ønsker derfor å lage innhold som er tilpasset unge mellom 15 og 18 år med aktuelle temaer og en moderne form med ny, digital historiefortelling.

Tema: Velg et tydelig perspektiv innen ett av disse temaene

 • unge og mediebruk
 • sosiale medier og utenforskap
 • portrett av ungdom

Produser følgende:

 • en journalistisk sak med form som digital historiefortelling med flere medietyper. Lag tittel.
 • minst to grafiske elementer som illustrasjoner, grafikk eller animasjoner. Disse skal ha en helhetlig stil.
 • minst to bilder som skal fylle hele siden, med kort tekst eller sitat som rulles over
 • hovedbilde i breddeformat
 • minst ett videoklipp eller en animasjon som integreres i produksjonen

Alt skal lages på en nettside og være publiseringsklart.

Produksjon

Samle dere i teamet og fordel roller. Se på temaene og bestem dere for vinkling. Begynn med å gjøre research og finne mulige kilder. Dere må ha både muntlige og skriftlige kilder. Samle informasjonen i felles delte dokumenter, og fordel ansvar, selv om dere alle skal samarbeide om dette.

Start innsamling og produksjon. Dere skal produsere alt innholdet selv. Dere kan bruke musikk med CC-lisens hvis dere ønsker å bruke musikk i filmen.

Ha jevnlige møter underveis, oppdater hverandre på hva dere har produsert, og gi hverandre hjelp og støtte. Pass på at dere beveger dere i samme retning, og se om dere skal spisse perspektivet ytterligere.

Lag en visuell guide som viser bestanddelene og rekkefølgen i produksjonen. Skriv inn filnavn på delene som skal inngå i guiden.

Ferdigstilling og levering

Lever en ferdig oppsatt nettside med ønsket design. I tillegg skal dere levere en filmappe med alle filene klare for publisering og den visuelle guiden. Ha god filstruktur i mappa. Skriv et notat der dere redegjør for valg og virkemidler.

Å gjøre en slik produksjon publiseringsklar innebærer at

 • bilder og illustrasjoner er ferdigstilt og har god oppløsning

 • medieinnhold som bilder, grafikk og video ikke er så store at det tar lang tid å laste dem inn

 • dere har en tydelig vinkling, og at teksten er renskrevet og tiltalende

 • dere fokuserer på målgruppa og utvikler en visuelt lekker og funksjonell digital historie

 • dere har rettigheter til å vise materialet dere bruker, og at dere krediterer opphavspersonene

 • de som medvirker som kilder, har samtykket til dette og vet i hvilken sammenheng det brukes

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 12.01.2021

Læringsressurser

Flermedial historiefortellende journalistikk