Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver i dramaturgi

Dramaturgi er kort forklart læren om hvordan en historie kan fortelles på best mulig måte. Kunnskap om dramaturgi kan hjelpe deg å lage et godt medieprodukt. Du skal nå velge en av oppgavene nedenfor for å planlegge dramaturgien i en medieproduksjon du ser for deg at du skal lage.

Ungdom i lydstudio.

Opptak i lydstudio.

Oppgave 1

Planlegg dramaturgien i et radioinnslag med utgangspunkt i APUS-modellen. Hør gjerne på dette eksempelet for å få inspirasjon:

Nyheitsinnslag på NRK P3

0:00
-0:00

Oppgave 2

En reklamefilm har gjerne en overordnet målsetting om å få kunder til å kjøpe et produkt. Dette kan være vanskelig dersom produktet ikke oppleves som spennende av forbrukerne, eller hvis kundene ikke kjenner til produktet på forhånd.

Planlegg hvilke dramaturgiske virkemidler og modeller du vil bruke for å lage en reklamefilm for joggesko. Se gjerne filmen under for å få tips om hvordan reklamebyråer bruker dramaturgi i sine produksjoner.

Reklamefilmen: retorikk i praksis


Oppgave 3

Iram Haqs kortfilm Skylappjenta (2009) handler om utfordringer som flere innvandrerbarn kan oppleve i Norge. Hvordan møte forventninger fra familien om å beholde sin kultur, i møte med verdiene til det norske samfunnet?

Se kortfilmen Skylappjenta og beskriv hvordan noen av de samme dramaturgiske prinsippene du finner i filmen, kan brukes i en informasjonsfilm.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Tina Andersson Jensen

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale