Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY


Lær å skape interaktive fortellinger. La leseren selv gjøre valg som påvirker handlingsgangen.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne svare ja på disse punktene:

  • Jeg kan forklare hva interaktivitet er
  • Jeg kan tegne opp strukturen i en interaktiv fortelling
  • Jeg kan analysere en interaktiv fortelling
  • Jeg kan planlegge og lage interaktivt innhold