Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samskriv et filmmanus

Se kortfilmen Generation Mars, og skriv fortsettelsen av historien sammen med en medelev.

I dette oppdraget skal du og en medelev finne ut hvordan det er å samarbeide i en kreativ skriveprosess. Dere skal skrive et felles utkast til et manus som kan bli en oppfølger til kortfilmen Generation Mars.

Oppdraget består av tre deler:

 1. Se filmen.
 2. Samskriv et manusutkast.
 3. Presenter resultatet og reflekter.

Hvorfor samskrive?

Samskriving handler om å skrive en felles tekst sammen med en annen. Flere studier viser at samskriving har en positiv effekt på skriveprosessen. I denne oppgaven kan du utforske om samskriving av et manus gjør skrivearbeidet lettere. Før du og en medelev går i gang med skriveprosessen, sjekk at dere forstår oppgaven likt. Husk å være åpne for hverandres ideer i hele skriveprosessen.

Del 1. Se filmen


Start med å se og studere kortfilmen Generation Mars (2016) av Alexander Turpin.

Del 2. Samskriv et manusutkast

Skriv en fortelling som starter der kortfilmen slutter. Arbeidstittelen kan være "Generation Mars Part II". Fortsettelsen skal skrives som et enkelt manus. Bruk samskrivingsverktøy som for eksempel Google Docs for å dele et skrivedokument.

Husk å bygge opp spenningen mot et høydepunkt og lage en god slutt. Dere kan gjerne bytte synsvinkel. Det betyr at dere kan ta Astrids perspektiv eller skrive ut fra tankene til foreldrene eller TV-produsenten.

Trenger dere inspirasjon?

 • Se på dette innslaget fra NRKs humorserie Karl Johan ("Folkets film"). Legg merke til hvordan programlederne driver handlingen framover ved å stille konkrete spørsmål. Kan dere komme videre i skriveprosessen ved å stille hverandre tilsvarende spørsmål? Hva skjer når ... Hvordan reagerer hun? Så skjer det plutselig noe. Hva er det? Og så videre ...
 • Se kortfilmen på nytt, og studer slutten av filmen. Ha en idémyldring der dere drodler rundt spørsmålet: Hva skjer videre? Hvis dere får lov av lærer: Gå en tur rundt skolebygget mens dere har idémyldring. En gåtur kan gi påfyll av kreativ energi.
 • Be andre lese gjennom det dere har skrevet så langt, og gi innspill og tilbakemelding

Del 3. Presentasjon og refleksjon

Del det dere har skrevet med andre skrivepar. Les manuset høyt for hverandre, eller spill det ut som et rollespill. Når alle har presentert manusene sine, kan dere reflektere rundt skrivearbeidet.

 • Hvilket manus kunne ha blitt en god oppfølgerfilm til Generation Mars?
 • Hva synes dere om å samskrive et manus? Opplevde dere mer kreativitet, eller bedre kvalitet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Forskning viser at samskriving som metode har en positiv effekt på skriveprosessen. Er dere enige eller uenige i den konklusjonen?
 • Hvilke utfordringer møtte dere på underveis i skriveprosessen?
 • Fortell hverandre til slutt om to ting som gikk bra og to ting som kunne ha gått bedre.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 03.06.2020

Læringsressurser

Historiefortelling og dramaturgi