Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva filmanalyse er, og hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg
  • kunne gjøre rede for ulike filmbegreper som kan være til hjelp i en analyse
  • kunne gjennomføre en næranalyse av enkeltscener fra en film
  • forstå hvordan du selv kan gjennomføre en filmanalyse etter øvelser knyttet til kortfilmen Snø