Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dramaturgi i realityserier

Del klassen inn i grupper på to elever. Hver gruppe velger en episode fra en realityserie og lager et notat der de beskriver måten episoden er bygd opp på (dramaturgien).
Ungdommer jobber sammen rundt et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gruppeoppgave

Beskriv dramaturgien både med ord og i form av en grafisk framstilling (dramaturgimodell).

To og to grupper går deretter sammen og sammenligner dramaturgien i de to seriene gruppene har valgt. Finn likheter og forskjeller. Diskuter: Skjer ting ”av seg selv” (deltakerstyrt), eller virker det som om hendingsforløpet er iscenesatt eller styrt av produsenten?

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne.
Sist faglig oppdatert 17.10.2019

Læringsressurser

Historiefortelling og dramaturgi