Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Gjør innsiktsarbeid for å forbedre nettsteder

Her skal du planlegge et innsiktsarbeid. Vurder hva slags metoder og analyseverktøy du kan bruke for å skaffe nyttig informasjon og innsikt. Målet er å forbedre et nettsted.
Foto av en ung kvinne som står foran en digital skjermvegg. Veggen viser et stolpediagram med forskjellige typer data. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du går i gang med oppgaven, er det nyttig å lese artikkelen "Bruk målinger og brukerrespons for å forbedre nettsted".

Du kan jobbe alene eller samarbeide med andre i par eller ei lita gruppe.

Oppgave

Du skal nå planlegge et innsiktsarbeid som skal bidra til at et nettsted blir best mulig for brukerne.

Velg én av de tre casene nedenfor. Planlegg innsiktsarbeidet ved hjelp av ulike måle- og analyseverktøy og metoder for brukerinvolvering. Foreslå minst to måter du kan gjøre innsiktsarbeid på for å løse oppgaven i casen du velger.

Skriv hvilke metoder og teknikker du anbefaler, forklar hva de går ut på, og skriv hvorfor nettopp disse egner seg for casen du har valgt, og hva slags informasjon du kan skaffe ved hjelp av disse metodene og teknikkene.

Case 1: Et treningsnettsted mister kunder

Et nytt treningsnettsted tilbyr treningsvideoer og PT-veiledning (personlig trener) over nett. De har hovedsakelig videoer, og disse er på 30-40 minutter. Det er mange som klikker seg inn på videoene, men de fleste lukker dem før det har gått fem minutter.

Den første måneden koster et abonnement 29 kroner, men det er nesten ingen som ønsker å gå videre til vanlig abonnement etterpå, som koster 79 kroner per måned. Kundeflukten er stor, og noe må gjøres.

Hvordan kan et innsiktsarbeid bidra til å gjøre treningsnettstedet bedre, slik at kundene blir værende?

Tips om relevante innsiktsmetoder:

 • Du kan studere trafikktall og analysere responsen på videoene.

 • Du kan spørre brukerne om hva de trenger (fokusgruppeintervju).

 • Du kan utføre av dette nettstedet og lignende nettsteder.

 • Du kan observere hva brukerne gjør, ved hjelp av .

 • Du kan identifisere og forbedre ved hjelp av .

Case 2: Ung.no vil gjøre nettstedet bedre tilpasset ungdommer

Ung.no er et nettsted for ungdom og dekker svært mange områder – alt fra helse til utdanning og rettigheter. Siden de har innhold om mye forskjellig, kan det bli vanskelig å orientere seg på nettsidene.

Nå ønsker de råd for å redesigne forsiden. De vil vektlegge viktige kjernesider, et enklere design og at siden skal fungere godt både i nettlesere og på mobil.

Hvordan kan du bruke innsiktsarbeid til å forbedre nettsiden, slik at den treffer ungdommer så godt som mulig?

Tips om relevante innsiktsmetoder:

 • Du kan utføre av denne nettsiden og lignende nettsider. Hva fungerer godt, og hva fungerer mindre godt? Hva er viktig for brukerne?

 • Du kan identifisere og forbedre ved hjelp av .

 • Du kan observere hva brukerne gjør, ved hjelp av

 • Du kan gjennomføre en fokusgruppeundersøkelse, der ser på dagens sider og snakker om hva som er viktig for dem.

 • Du kan be brukerne om tilbakemelding ved å legge inn dialogbokser. Slik kan du undersøke om de er fornøyd med innholdet, om de finner det de skal, og om de lurer på noe.

Case 3: En ny elektronikkjede vil ha oppstartshjelp

Om to måneder skal en helt ny elektronikkjede starte opp i Norge. De vil satse stort på netthandel.

Før de lanserer nye nettsider, vil de ha gode råd om hva de bør vektlegge, og hvordan de skal bygge opp nettstedet.

De sikter seg inn på høyt utdanna og miljøbevisste mennesker i aldersgruppa 25–35 år.

Tips om relevante innsiktsmetoder:

 • Du kan spørre brukerne om hva de synes er viktig på nettsteder som selger elektronikk (fokusgruppeintervju).

 • Du kan utføre av skisser og som viser mulige oppsett, og brukerteste konkurrerende nettsteder.

 • Du kan identifisere på lignende nettsteder og velge ut kjernesider.

 • Du kan bruke til å lage utkast av , og presentere dem for elektronikkjeden. Disse kan du også brukerteste.


CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 12.02.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid