Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Estetikk: Tren sansene!

Øv deg på å åpne sansene i møtet med ulike kulturuttrykk. Hvordan er du som mottaker med på å skape opplevelsen av uttrykkene?
Ung gutt med hodetelefoner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. En visuell opplevelse

Har skolen din kunst hengende i skolebygget? Hvis ja – velg ett kunstverk. Hvis du ikke har muligheten til dette, kan du gå inn på nettsida til Astrup Fearnley-museet, et museum for moderne kunst. De har vanligvis et forsidebilde som viser et kunstverk fra en aktuell utstilling som du kan ta utgangspunkt i når du gjør denne øvelsen.

Nettsida til Astrup Fearnley-museet (afmuseet.no)

  1. Skriv et refleksjonsnotat der du beskriver både sanseinntrykkene fra kunstverket og følelsene det vekker i deg. Beskriv det du ser, både helhet og detaljer. Noter hva du legger merke til først, og hva du kanskje får øye på etter å ha studert verket grundig. Beskriv deretter følelsene verket vekker i deg, og se om du kan koble følelsene til det du ser i verket.

  2. Les over refleksjonsnotatet ditt, og tenk over hvordan akkurat du som mottaker er med på å skape denne estetiske opplevelsen av de visuelle inntrykkene. Les gjerne Gro Dahles refleksjoner om å lese dikt i fagartikkelen om estetikk først (lenke i relatert innhold).

  3. Noter: Er det noe med deg og dine minner, erfaringer, følelser, kunnskaper, holdninger, smak eller bakgrunn som bidrar til opplevelsen du hadde med dette visuelle kunstverket?


2. En musikkopplevelse

Finn fram en sang eller et musikkstykke som du av erfaring vet at vekker spesielle følelser hos deg: glede, sinne, nostalgi, tristhet, forelskelse eller mange følelser på en gang.

Lytt til musikken i hodetelefoner, eller bestem dere for noe dere vil høre på i klasserommet sammen.

  1. Skriv et refleksjonsnotat om både følelser og sanseinntrykk mens musikken spiller. Hvilke følelser kommer med lyttingen? Hvor i kroppen kjenner du det? Hvordan kjennes det ut? Noter også de ulike sanseinntrykkene i musikken i form av melodier, lyder, rytmer, ord, tonekvaliteter og overganger som du knytter følelsene til.

  2. Les over refleksjonsnotatet du har skrevet, og tenk over hvordan akkurat du som mottaker er med på å skape denne estetiske opplevelsen av musikken. Les gjerne Gro Dahles refleksjoner om å lese dikt i fagartikkelen om estetikk først (lenke i relatert innhold).

  3. Noter: Er det noe med deg og dine minner, erfaringer, følelser, kunnskaper, holdninger, smak eller bakgrunn som bidrar til opplevelsen du hadde med denne musikken?

3. Diskuter

Diskuter disse spørsmålene først i grupper og så i klassen:

  • Var det lett eller vanskelig å skulle legge merke til sanseinntrykkene og følelsene i oppgavene over? Begrunn.

  • Hvordan var det å ikke skulle tolke og se etter mening og hva uttrykkene betydde?

  • Hvordan vurderte du ditt eget bidrag til disse to opplevelsene?

  • På hvilken måte kan det å rette fokus mot sanseopplevelser og følelsene de vekker, og din egen rolle som medskaper i slike opplevelser, bidra i arbeidet med ulike kulturuttrykk i skolen?

Relatert innhold

Hva er estetikk, og hvordan kan du bruke kunnskap om dette i møte med kulturuttrykk?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 26.08.2021

Læringsressurser

Visuell kommunikasjon