Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag logo og designprofil

Lag en logo som består av en typografisk del med navnet til oppdragsgiveren og et symbol.

Utviklingen av idéskissene er for en tenkt dyrebutikk: Snute. Flere symboler kan stå for kjæledyr: Poter, snute, munn og hus. De fleste vil godta det som logo for alt man trenger til kjæledyrene sine.

Lag en logo for en virksomhet

Ta utgangspunkt i én av disse fire kategoriene:

 • et symbol som forestiller noe man lett kan kjenne igjen
 • symbolet er veldig stilisert eller geometrisk i formen
 • symbol bestående av en forbokstav
 • en typografisk logo som er basert på en forkortelse på opptil fire bokstaver

1 Research

Før du starter, bør du tenke over:

Hvem er kunden?

 • Hva slags bedrift eller organisasjon er det?

  • stor eller liten
  • kommersiell eller ideell
  • hvilke typer produkter eller tjenester

 • Hvem er kundens viktigste konkurrenter?

  • Hvordan ser logoene deres ut?

  NB! Din kundes logo bør skille seg ut fra konkurrentenes logo, ellers kan det oppstå forvirring hos målgruppen, eller du kan bli beskyldt for plagiat.

Finn ut mest mulig

 • Spør folk på gata eller på nett hvordan de oppfatter virksomheten. Lag gjerne en spørreundersøkelse eller gjennomfør intervjuer.
 • Be kunden om å lage et moodboard med ting de liker. Den kan bestå av andre logoer, typografi, farger, bilder, illustrasjoner og så videre. Poenget er ikke at kunden skal lage en skisse av hvordan logoen skal se ut, men at du skal få vite mest mulig om hva kunden din har sans for. Da vet du litt om hvor du kan kikke videre etter inspirasjon, og hva du ikke trenger å tenke mer på.
 • Sett deg inn i historien til bedriften, kundegrunnlag, personale og drift. Snakk med flere i bedriften om bedriften.

2 Idémyldring og skisser

Vurder hva informasjonen du har samlet om kunden din, har å si for virkemidler du skal velge til logoen: Hvilken typografi skal du bruke, hvilke symboler er relevante, og hva er passende farger?

 • Lag en idémyldringsliste og organiser idéene dine i et tankekart.
 • Skisser ut en mengde frimerkeskisser.
 • Hva skal visualiseres som kan forsterke navnet, og som også kan stå alene der det er nødvendig? På engelsk snakker designere om å finne det riktige designet: “Get the right design”.
 • Når du har funnet ut hva du skal fokusere på, blir neste trinn å finne ut hvordan dette designet bør utformes for å få frem essensen: “Get the design right”.

Arbeid med fonter

Finn fram forskjellige fonter som kan være aktuelle.

 • Bokstavene må være lettleselige. Fonttypen du velger, vil si en del om hva slags virksomhet logoen representerer. Er det en enkel grotesk, med få detaljer, eller en egyptienne, enkel og robust, men likevel med flere detaljer og noe mer særpreg? En erfaren designer velger ikke samme skrift for en kebabsjappe som for en gourmet-restaurant.
 • Finn fram flere mulige skrifter og test ut på målgruppen: Hvilke sender ut de riktige signalene?
  Spør gjerne også medelever eller andre om hva de forbinder med de forskjellige skriftene.

Skisser i vektorprogram

 • Lag skisser både av symbol og typografi og kombinasjoner av disse i et vektorprogram.

Selv om du har begynt å skisse på en datamaskin, husk at du alltid kan ta frem blyant og papir om du raskt vil teste ut måter å gjøre ting på før du fortsetter i programvaren. Det kan spare deg for mye tid. Du skal uansett bruke en del tid på å få detaljene på plass i de ferdige forslagene.

3 Ferdiggjøring av logo og eksempler på bruk

Lag ferdig ett eller flere forslag

 • Planlegg at du skal presentere for en kunde. Da er det ikke uvanlig å ha mer enn ett alternativ. Mange vil si at tre er et gunstig antall.

Kanskje alternativene ikke er så veldig forskjellige fra hverandre, men kunden vil likevel føle at de har litt å velge i. Du må selvsagt argumentere for den versjonen du anbefaler, samtidig må du også stå inne for de to andre versjonene, så du ikke blir ansvarlig for å sette ut i livet noe du ikke kan stå inne for.

Designprofil og designmanual

 • Få på plass designprofilen.

Ikke gjør det for omfattende, finn fram til de viktigste bruksområdene for logo og symbol og sett disse inn i en sammenheng, så kunden kan se hvordan disse elementene fungerer. Få også på plass fargepalett og hvordan typografi kan fungere.

Hvis du har laget logo til en kafé, for eksempel, er det naturlig at du viser hvordan den vil fungere inne og ute og sammen med fargene i paletten du har valgt.

Når du har laget ferdig et utkast til symbol, kan du også teste hvordan det fungerer i miniatyr. Om det fungerer bra i et lite format, som på fanen i en nettleser, er det tegn på at logoen fungerer.

Dokumenter prosessen din

Husk å dokumentere og ta vare på utviklingen i prosessen.

 • Opprett et dokument.
  Her viser du forskjellige idéer du har utforsket nærmere, men forkastet, og begrunn hvorfor du har forkastet noe og gått videre med andre idéer.
 • Lag en presentasjon av prosessen, så har du god kontroll på designet.

Tips

Lag en PDF før du presenterer eller sender til kunde eller lærer, slik at du er sikker på å få med de riktige fontene i dokumentet.

CC BY-SASkrevet av Andrea Søndervik.
Sist faglig oppdatert 16.06.2022

Læringsressurser

Visuell kommunikasjon