Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fungerer logo og favikon?

Det finnes mange forhold som gjør det vanskelig for målgruppa å oppfatte avsenderen sitt budskap: Det du kjenner fra kommunikasjonsteorien som “støy”, gjelder også for oppfatningen av en logo.

Jo enklere og tydeligere et symbol er, jo mindre er sannsynligheten for at informasjonen blir borte på vei fra avsender til mottaker, eller at det blir utsatt for “støy”, – i denne sammenhengen visuelle forstyrrelser.

Du skal få gjøre en liten analyse av hvordan ulike logoer fungerer i bittesmått. Den minste logoen vi bruker mest i dag for å holde oss orientert i og med informasjon, er favikonet.

Et favikon er merket som står i fanen på en nettside.

Symboler som fungerer i så små størrelser, var ikke like påkrevet før internett gjorde sitt inntog, men de beste symbolene fungerer som oftest utmerket som favikoner, selv om de ble laget for mange tiår siden.

  1. Noter navnene på kjente firma, både norske og utenlandske. Velg for eksempel to av hver.
  2. Gå på virksomheten sin nettside. Kan du se med utgangspunkt i faviconene om logoene er laget før eller etter internettets inntog fra ca. midten av 90-tallet? I så fall, hvordan ser du det?
  3. Hvilke kunne du ha identifisert, uten å kjenne til dem fra før?
  4. Hva tenker du bør være kriteriene for å regne logoer som vellykkede?
  5. Beskriv hva vellykkede logo-symboler har til felles, og begrunn hvorfor disse fellestrekkene gjør symbolene vellykket.
CC BY-SASkrevet av Andrea Søndervik.
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Visuell kommunikasjon