Hopp til innhold

Oppgave

Lag moodboards for en skolekantine

Skolekantina har nylig byttet ut hvetebollene med sunn og bærekraftig mat. Nå trenger rektor din hjelp til å utvikle en grafisk profil som står i stil til det nye mattilbudet.

På et bord stor det plastbokser med oppskåret frukt, blant annet kiwi, melon, eple og druer. I midten er en avskåret ananastopp. Foto.

Menyen og plakatene i skolekantina trenger en grafisk oppdatering. Kan du hjelpe?

En bærekraftig og sunn kantine med 25 prosent økologisk mat, helt i tråd med nasjonale retningslinjer. Slik blir mattilbudet i den nye skolekantina, kan rektor stolt fortelle. Nå trenger han din hjelp til å oppdatere den grafiske profilen, blant annet for å kunne trykke opp nye menyer og plakater. Det visuelle uttrykket bør kle det sunne mattilbudet og samtidig gi elevene lyst til å bruke kantina.

Slik gjør du

 1. Lag to moodboards med hver sin stilretning du mener kan fungere på menyene i denne skolekantina. Tenk på hva og til hvem du skal selge.
 2. Bestem deg for hvilket moodboard du mener fungerer best for målgruppa.
 3. Planlegg en pitch av det designet du synes fungerer best. Prøv å bruke NABC-metoden i pitchen din!
 4. Sett deg i en gruppe på 4–6 elever. Gruppa utgjør «vannhullet» ditt, der du kan få tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Halve gruppa skal fokusere på hva som er bra med ideen som den er, mens den andre halvdelen skal komme med forslag til hvordan den kan bli enda bedre.
 5. Pitch ideene for hverandre, og gi tilbakemeldinger.
 6. Bruk tilbakemeldingene til å videreutvikle ideen og pitchen din.
 7. Presenter den visuelle profilen du har valgt, ved å vise fram moodboardet i klassen.

Egenvurdering og refleksjon

 1. Hvor godt lyktes du med å lage moodboards som tydelig viste hver sin visuelle retning?
 2. Begrunn hvorfor du valgte det ene moodboardet framfor det andre.
 3. Hva fikk du til, og hva bør du øve på med moodboardet?
 4. Hvor godt lyktes du med å bruke NABC-metoden i pitchen din?
 5. Hva fikk du til, og hva bør du øve på med NABC-metoden?
 6. Hva fikk du ut av tilbakemeldingene ved «vannhullet», og hvordan brukte du dem?
 7. Hvordan var det å bruke denne metoden for å planlegge en presentasjon?
 8. Hva vil du gjøre annerledes neste gang du får en lignende oppgave?
Sist faglig oppdatert 19.02.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal og Ellen Johansen

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs