Hopp til innhold

Oppgave

Lag skisser til en magasinframside og et animert banner

Skisser opp forsiden til et magasin og en animert banner som selger samme magasin, og få tilbakemelding fra medelever.

LK20
Skisse av magasinframside og banner. Illustrasjon.
Skisse av magasinframside og banner. Illustrasjon.

Vis medelev

  • Jobb to og to eller i større grupper.
  • Forklar hvordan du oppfatter den andres skisser.
  • Gi konstruktive tilbakemeldinger på ideene til hverandre og skriv ned noen forbedringspunkter for ideene og for skissene.
  • Bli enig med lærer om levering av arbeidet.
Sist oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Per Henning Olsen og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling