Hopp til innhold

Fagstoff

Vedlikehold av nettinnhold

Her får du vite hvordan du kan planlegge og gjennomføre vedlikehold av nettinnhold, og hvorfor du må gjøre det.
Grafisk illustrasjon som viser nettstedet for en liten virksomhet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du et profesjonelt ansvar for et nettsted, må du holde kontroll på innholdet. Det innebærer å ha oversikt over hva som finnes der, og lage en plan for vedlikehold. Du må også gjøre justeringer når det trengs og bytte ut og slette innhold ved behov. Jo mer innhold det er på et nettsted, desto mer krevende er jobben med vedlikeholdet. Det er kostbart å ha mye nettinnhold å følge opp.

Vedlikehold

1. Planlegging

Planlegge nytt innhold først når det er et reelt behov. Sjekk at det ikke finnes lignende ressurser fra før. Dersom det allerede er laget en ressurs, kan denne ofte tilpasses og forbedres.

Avklar at innholdet faktisk er relevant og viktig for brukeren og virksomheten bak nettstedet.

2. Produksjon

Lag et utkast før du utvikle nettsiden videre. Bruk kolleger for innspill. Bruk maler og kvalitetskriterier for nettstedet. Strukturer innholdet godt med tydelige titler og mellomtitler og sørg for at innholdet er universelt utformet.

Sørg for at innholdet plasseres på riktig sted på nettstedet, og at det har metadata og lenker dersom det er aktuelt. Husk å kvalitetssikre faglig innhold og gjøre språksjekk før publisering.

3. Oppfølging

Det er nå jobben starter. Følg opp innholdet jevnlig. Avklar hvem som har ansvaret, og når innholdet skal gjennomgås.

Bruk kalender. Noe innhold er mer kritisk og endringssensitivt enn annet innhold. Når innholdet tas fram igjen, er det viktig å være kritisk til det. Fungerer det som det skal, virker lenker, er eksempler relevante og aktuelle?

Gjør nødvendige endringer og slett innhold om det ikke lenger er gyldig og relevant. Finn ut når innholdet skal gjennomgås neste gang, og gjenta dette så lenge innholdet ligger på nettstedet.

Tips til vedlikehold av nettinnhold

  • Sett opp faste tidspunkt for når innholdet skal gjennomgås.
  • Sjekk at lenker fungerer, og at de er universelt utformet.
  • Tenk på brukerbehov.
  • Tenk på kvalitet og relevans når det gjelder innholdet.
  • Gå over bilder, grafikk og illustrasjoner. Er oppløsningen god nok? Vurder teknisk kvalitet på video og lyd.

  • Innhold som er sårbart for endringer, må følges særlig nøye opp. Det kan være alt fra regler og åpningstider som endres, til hvem som er statsminister eller statsråd, eller hvem som er leder i en organisasjon.

Kilde

Dalen, O. & Rønjum, E.H. (2012). Slik lykkes du endelig med innhold på nett. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 10.11.2021

Læringsressurser

Planlegging og vedlikehold av nettinnhold