Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Hvor godt forstår du betydningen av kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller i mediefaget?
En kvinne holder en blyant mot haka og ser tankefullt opp i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle punktene nedenfor, har du veldig god greie på hva kommunikasjon betyr i mediefag, og kan bruke kommunikasjonsmodeller i arbeidet med egne medieproduksjoner.

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

 • Jeg vet hva kommunikasjon er, og jeg kan skille mellom ulike former for kommunikasjon.
 • Jeg kan leddene i prosessmodellen og vet hva de betyr.
 • Jeg kan tegne opp og forklare den semiotiske trekanten til andre.
 • Jeg vet hvorfor kunnskap om sjanger, form og innhold er viktig når jeg vil formidle et budskap til en bestemt målgruppe.
 • Jeg forstår at målgruppa for, kanalen og formålet med et budskap setter premisser for utformingen og gjennomslagskraften til et budskap.
 • Jeg bruker kommunikasjonsmodellene aktivt når jeg planlegger og produserer egne medieuttrykk.

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper

 • Jeg vet hva som skiller betydningen av uttrykkene personlig kommunikasjon, mediert personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.
 • Jeg vet hvordan jeg kan bruke prosessmodeller og tegnlære i arbeid med egne budskap.
 • Jeg kan kjenne igjen og forklare støy i kommunikasjon.
 • Jeg kan skille mellom ikon, indeks og symbol.
 • Jeg kan identifisere og definere målgrupper med bruk av variabler (geografiske, demografiske og psykografiske variabler og livsstilsvariabler).

Kan du begrepene?

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 01.10.2019

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper