Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Hvor godt forstår du betydningen av kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller i mediefaget?

En kvinne holder en blyant mot haka og ser tankefullt opp i lufta. Foto.

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle punktene nedenfor, har du veldig god greie på hva kommunikasjon betyr i mediefag, og kan bruke kommunikasjonsmodeller i arbeidet med egne medieproduksjoner.

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

 • Jeg vet hva kommunikasjon er, og jeg kan skille mellom ulike former for kommunikasjon.
 • Jeg kan leddene i prosessmodellen og vet hva de betyr.
 • Jeg kan tegne opp og forklare den semiotiske trekanten til andre.
 • Jeg vet hvorfor kunnskap om sjanger, form og innhold er viktig når jeg vil formidle et budskap til en bestemt målgruppe.
 • Jeg forstår at målgruppa for, kanalen og formålet med et budskap setter premisser for utformingen og gjennomslagskraften til et budskap.
 • Jeg bruker kommunikasjonsmodellene aktivt når jeg planlegger og produserer egne medieuttrykk.

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper

 • Jeg vet hva som skiller betydningen av uttrykkene personlig kommunikasjon, mediert personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.
 • Jeg vet hvordan jeg kan bruke prosessmodeller og tegnlære i arbeid med egne budskap.
 • Jeg kan kjenne igjen og forklare støy i kommunikasjon.
 • Jeg kan skille mellom ikon, indeks og symbol.
 • Jeg kan identifisere og definere målgrupper med bruk av variabler (geografiske, demografiske og psykografiske variabler og livsstilsvariabler).

Kan du begrepene?

Sist faglig oppdatert 01.10.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs