Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lytt og ta notater om målgruppetenkning

Du samarbeider med andre i et produksjonsprosjekt og har fått ansvar for å arbeide med målgrupper.
  1. Se gjennom de to filmene nedenfor og ta notater.
  2. Hva sier de to ansatte i mediebransjen om hvordan de jobber med målgrupper på arbeidsplassene sine?
  3. Sorter i prioritert rekkefølge hva du mener er viktigst i det de forteller.
  4. Vis lista di til de andre i gruppa og bli enige om hvilke tilnærminger til målgruppetenkning dere kan bruke i det prosjektet dere arbeider med.

Ingerid Nordstrand er redaktør i kulturavdelingen i NRK

Emma Julie Jensen er grafisk designer og ekspert på sosiale medier i designbyrået Anunatak

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.06.2018

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper