Hopp til innhold

Fagstoff

Identifisering og definisjon av målgrupper

Hvordan jobber du med målgrupper? I planlegging av profesjonell medieproduksjon er det vanlig å ha målgruppa klart for seg. Da er det så mye enklere å treffe publikum, både i riktig kanal og med budskapet du vil formidle.
Sirkel delt inn i fire. Grupper på tre personer er tegnet inn i hver fjerdedel. Den ene gruppa består av ungdommer med bøker. Den andre gruppa består av kvinner med handleposer. Den tredje gruppa består av personer med urbant og moteriktig utseende. Den fjerde gruppa består av eldre menn og er fargelagt med grønt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målgruppetenking handler om å identifisere og definere særtrekk ved målgrupper og de medievanene de har, og om å bruke informasjon om målgrupper i utvikling og markedsføring av medieprodukter.

Ei målgruppe har personer med felles kjennetegn som alder, kjønn, interesser, inntekter og geografisk eller kulturell tilhørighet.

Eksempel

NRK har Norges befolkning som målgruppe, men kanaler og programmene som blir utviklet, er rettet mot mer spesifikke målgrupper. Underholdningsprogrammer som sendes fredag og lørdag kveld, har "familien" som målgruppe. NRK Super er for barn mellom 2 og 12 år.

Kan du finne andre eksempler, kanskje med andre TV-kanaler som utgangspunkt?

Slik definerer du ei målgruppe

Når du skal definere ei målgruppe, sorterer du dem du vil henvende deg til, med variabler fra ulike kategorier.

Det er vanlig at vi henter variabler fra fire ulike kategorier når vi definerer ei målgruppe:

1. Geografiske variabler – forskjeller i bosted og kjennetegn ved bosted

 • land, region, fylke, kommune, by
 • klima, natur, befolkningstetthet

2. Demografiske variabler – forskjeller i befolkningen

 • alder, kjønn, nasjonalitet, religion
 • livsfase, utdanning, inntekt

3. Psykografiske variabler – forskjeller i personlighet

 • utadvendt, innadvendt
 • feminin, maskulin
 • initiativrik, passiv
 • impulsiv, planleggende
 • optimistisk, pessimistisk

4. Variabler for livsstil

 • aktiv i idrett
 • politisk engasjert, engasjert i foreningsliv
 • samfunnsorientert gjennom TV, aviser og/eller radio
 • kulturinteressert (interessert i kino, musikk, teater, litteratur og/eller festivaler og lignende)
 • sofasitter eller stadig ute på byen
 • friluftsinteressert
 • holdninger til dugnad, naturvern, kultur, religion/moral, økonomi, innvandring og så videre

Refleksjon og begrepsforståelse

Samarbeid med en medelev, og finn fram til mulige målgrupper for nyheter på norsk.

Velg og prioriter målgrupper

Når vi har identifisert og beskrevet ulike målgrupper, er neste trinn å prioritere målgrupper med hensyn til budskapet vi skal formidle, og kanalene vi skal bruke.

Primærmålgruppe og sekundærmålgruppe

Primærmålgruppa er hovedmålgruppa. En romantisk TV-serie som er lagt til en vidergående skole, vil for eksempel ha unge kvinner som primærmålgruppe. Sekundærgruppa kan være unge menn, yngre ungdom og foreldre.

Vi kan dermed skreddersy medieproduktet til målgruppene sine behov, vaner og preferanser.

Målgruppetenkning og markedssegmentering

Målgruppetenkning er knyttet til markedskommunikasjon. I markedskommunikasjon blir et marked definert, og videre blir markedet segmentert, det vil si delt opp. Ordet segment betyr "del av et hele".

I et marked for TV-serier, for eksempel, blir relevante målgrupper identifisert slik at en serie kan utvikles og markedsføres mot riktige målgrupper. Småbarnsforeldre, russ og hundeeiere er eksempler på segmenter eller målgrupper i et marked.

Markedet for TV-serier kan deles inn i segmentene 16- til 20-årige kulturinteresserte menn eller 40 år gamle kvinner som jobber i helse- og omsorgssektoren. Når et segment er definert, er det lettere å kryssjekke om en idé eller et konsept vil kunne finne gjenklang i ei målgruppe.

Les mer om markedssegmentering på Kantar TNS / Norsk Gallup sine nettsider:

Kantar: Markedssegmentering

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Ragnhild Rishold Kleppe.
Sist faglig oppdatert 05.04.2017

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper