Hopp til innhold

Fagstoff

Den semiotiske trekanten

Jobber du profesjonelt med formidling av budskap, må du være god på å forstå hvilken betydning ulike tegn har, og hvilken betydning de får når de settes sammen. Den semiotiske trekanten er en modell som forklarer betydning og tolkning av tegn, og som hjelper deg et stykke på vei.

Den semiotiske trekanten er en modell som forklarer hvordan vi danner oss en mening, gjør en tolkning, med utgangspunkt i at tegn har en betydning. Tegn kan være grafiske elementer, bilder, lyd, ord – alt vi bruker for å kommunisere med hverandre.

Den semiotiske trekanten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Modellen kan forklare at du tenker på sola fordi du ser et tegn som ligner på en sol, i værvarselet på fjernsynet. Om du kommer over et tegn som er ukjent for deg, vil du (og alle mennesker) automatisk trekke en kobling mellom tegnet og virkeligheten og prøve å gjette deg til en mening.

  • TEGN: tegnet som blir lest, hørt eller sett
  • TANKE/FORESTILLING: det som blir forstått
  • TING/VIRKELIGHETEN: det som tegnet står for, det som finnes i virkeligheten, kalles også referent

Eksempler

Bilder og visuelle symboler

Forbudtskilt sykling
En hund med tykk pels peser med tunga langt ute. Foto.

Trafikkskilt er lagd og innlært i vår kultur for å regulere trafikk. I trafikken er det viktig at kommunikasjonen er presis og ikke til å misforstå. Trafikkskilt må gi presis forståelse.

Skiltet betyr sykling forbudt. Det forstår du (tanke/forestilling) fordi du ser en rød sirkel med diagonal linje over en person på sykkel (tegnet/symbolet). Virkeligheten (referenten) er at det er forbudt å sykle.

Fotografier gir ofte mindre presise forestillinger og kan ofte tolkes på flere måter. Selv om bildet er av en border collie, kan vi fort danne oss ulike historier. Mange hunderaser gir oss en utvidet forestilling knyttet til hunder, som handler om sauer, gjeting og beitemark. Er hunden på tur med eierne sine, kanskje? Har den nettopp løpt, eller er det kanskje varmt, siden tunga henger så langt ut?

Når vi velger bilder som medieuttrykk, eller som element i medieuttrykk, er det viktig å kunne være åpen og se at bilder kan tolkes på mange ulike måter. Bilder må ofte velges med omhu. Kunnskap om den semiotiske trekanten kan hjelpe deg å bli mer bevisst.

Tale- og skriftspråk

Ser du bokstavene H – U – N – D, vil du lese det og forstå det som en virkelig hund, ordet vil vekke tanken om et dyr av et særskilt slag, på fire bein med hale. Det samme skjer om du leser det på engelsk, D – O – G. Bokstaver og ord må læres for å forstås.

I talespråket er ordene og rekkefølgen de opptrer i, meningsbærende. Vi forstår hverandre først og fremst fordi vi snakker samme språk. Men hva skjer når vi møter mennesker som snakker et annet språk enn norsk? Bare hør her:

kǒngpà bù xíng

0:00
-0:00

Ich höre gern Musik

0:00
-0:00

Det første lydeksempelet er på kinesisk, og det andre er på tysk. Det kinesiske eksempelet gir deg trolig lite å henge forståelsen på – med mindre du kan kinesisk, vel å merke. Tysk språk og kultur er mye nærmere norsk enn kinesisk. Dermed er det kanskje mulig å kjenne igjen noen ord og kanskje til og med ha referanser til det det blir snakket om. Stemmer ikke det, synes du?

Lytt til eksemplene en gang til

I det tyske eksempelet hører vi om Eminem. Den tyske ordlyden Eminem er symbolet. Du får opp forestillingen om eller tanken på Eminem. Den virkelige Eminem er referent.

Selv om du i utgangspunktet ikke tenker du kan tysk, kan du likevel oppfatte noe og få noen mentale forestillinger.

Ulike tegn kan stå for det samme

Den semiotiske trekanten er spesielt god på å forklare hvordan ulike tegn kan bety det samme.

En hund kan du uttrykke

  • visuelt 🐕
  • med tekst HUND (norske), DOG (eng)
  • med lyd

Hundebjeff

0:00
-0:00

Tenk over

Hvordan kan du bruke kunnskaper om hvordan vi forstår tegn, når du planlegger et budskap som skal formidles

  • i et bilde?
  • i en video?
  • i sosiale medier?

Diskuter gjerne med andre.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 09.05.2018

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper