Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Produser GIF-er

En GIF er et dynamisk bildeformat for skjerm som oppleves som en animasjon. Nå skal du selv planlegge og produsere ulike GIF-er.
Fem kuler som henger samlet i et stativ. De ytterste kulene svinger ut og tilbake til rekken med kuler annenhver gang. GIF-animasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Uttrykke følelse

Lag en GIF med en person som uttrykker en følelse. Formålet er å bruke GIF-en i sosiale medier som en reaksjon på noe. Bruk foto eller lag en enkel animasjon ved å tegne eller ved å bruke et grafisk program. Produser alt materialet fra bunnen av. Hvis du tar bilder av en person, skal personen gi samtykket sitt til at du bruker bildene til GIF-en. Du kan hente inspirasjon til GIF-er på nettsiden giphy.com.

Mennesker med emojier til hoder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2: Visualiser konsept

Modell av en nettverksport for eksempel på en svitsj. Øverst på hver side av nettverksporten er det ledlys. Det oransje ledlyset til venstre er fast på og viser at porten er aktiv. Det grønne ledlyset til høyre blinker, og dette viser at datatrafikk går over porten. GIF-animasjon.

Lag en GIF som viser hvordan noe foregår. Du kan demonstrere en enkel prosedyre, vise hvordan noe teknisk fungerer eller lage en kort og enkel bruksanvisning.

Du kan også vise hvordan en regel eller et fenomen fungerer. Bruk tegning, grafisk program eller foto, og sett sammen.

Oppgave 3: Lag statusikoner til nettside eller app

En svart firkant med åtte sirkler i en ring. Sirklene veksler mellom å være hvite, grå og svarte og går rundt i ring. GIF-animasjon.

Lag en enkel GIF av et statusikon som kan brukes i skjermmedier, for eksempel et ikon som kan si noe om prosess eller ventetid. Pass på at ikonet kan passe til nettsider eller apper med både lys og mørk bakgrunn.

Jobb i et grafisk program. Lag en enkel, digital skisse av en tenkt app eller nettside. Plasser inn GIF-en i denne skissen slik at du viser hvordan den passer med det øvrige innholdet.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 22.11.2021

Læringsressurser

Nye opplevelser med teknologi