Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv en nyhetssak om konsekvenser av koronaviruset

Du jobber som journalist i skoleavisen og har fått i oppdrag å skrive en nettsak der du tar for deg temaet "konsekvenser av korona-viruset".


Koronahilsen: Ungdom hilser på hverandre med albuen. Foto.

Journalistisk arbeidsoppdrag

Du har fått i oppdrag å skrive en nyhetssak der du tar for deg temaet "konsekvenser av korona-viruset". Nyhetssaken skal publiseres på nettsiden til skoleavisen.

Du velger selv vinkling på saken. Nyhetssaken skal ha tittel, ingress, brødtekst og bilde med bildetekst. Du må intervjue minst to intervju-objekter til denne saken.

Framgangsmåte

1) Forberedelse

 • Gjør research. Gå inn på ulike nettaviser, og oppdater deg på siste nytt om temaet. Studer sakene: Hvordan blir de presentert? Se på tittel, ingress, oppbygging av tekst og bruk av bilder.
 • Sett deg inn i fagstoffet. Les om den journalistiske arbeidsprosessen.
 • Her kan du få tips til hvordan du kan skrive nyhetssaker, titler og ingresser.

2) Gjennomføring

 • Velg vinkling på nettsaken din.

 • Eksempler på innfallsvinkler: Hvilke konsekvenser har koronaviruset fått for ungdom? Her kan du for eksempel gå inn på konsekvensene for undervisning, idrett og trening, kulturtilbud eller russ 2021.

 • Gjør avtale med intervju-objektene.
 • Forbered åpne og relevante intervjuspørsmål.
 • Gjennomfør intervjuene, og ta bilder.
 • Skriv ut nyhetssaken. Bruk skrivemodellen den omvendte pyramiden.
 • Varier mellom direkte og indirekte tale. Husk at tittel, ingress og bilde skal skape interesse og fortelle hva saken handler om.

 • Vinklingen skal gå som en rød tråd gjennom saken.

3) Kvalitetssjekk

Jobb sammen med en medelev. Du leser nyhetssaken til medeleven din, og omvendt. Deretter gir dere hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Bruk disse punktene som hjelp:

 • Skaper tittel og ingress interesse, og stemmer tittel og ingress med vinklingen på saken?

 • Fungerer bilde og bildetekst godt sammen med tittel og ingress?

 • Går vinklingen som en rød tråd gjennom teksten, eller finnes det sidespor som ikke er relevante for vinklingen?

 • Er skrivemodellen "den omvendte pyramiden" tydelig?

 • Varierer teksten mellom direkte og indirekte tale, og er det god flyt i språket?

 • Belyser intervju-objektene saken på en god måte?

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 19.03.2021

Læringsressurser

Skriving i mediefag