Hopp til innhold

Fagstoff

If-setninger med flere betingelser

Noen ganger kan det være behov for å sjekke om flere betingelser er oppfylt. Da bruker du de logiske operatorene OG og ELLER.
Flere jernbanespor ved siden av hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Og/and

Dersom vi skal kombinere flere betingelser der alle må være oppfylt, kan vi bruke den logiske operatoren og (and på engelsk). Dette gjør vi ved å skrive && mellom uttrykkene vi skal sjekke. Nedenfor kan du se et eksempel på en if-setning der and-operatoren brukes.

Javascript

1if (alder >= 18 && legitimasjon == true) {
2    
3    // Kode som kjøres dersom betingelsene er sanne
4
5}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Hvis alder er over eller lik 18 og legitimasjon er sann.

Eller/or

Dersom du skal kombinere flere betingelser der minst én må være oppfylt, kan vi bruke operatoren eller (or på engelsk). Dette gjør vi ved å skrive || mellom uttrykkene vi skal sjekke. Nedenfor kan du se et eksempel på en if-setning der or-operatoren brukes.

Javascript

1if (alder >= 18 || hoyde >= 180) {
2
3    // Kode som kjøres dersom betingelsene er sanne
4
5}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Hvis alder er over eller lik 18 eller høyde er over eller lik 180.

CC BY-SASkrevet av Jan Frode Lindsø.
Sist faglig oppdatert 27.02.2020

Læringsressurser

Programmering