Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan introduseres karakterene i filmen?

I denne oppgaven skal du studere hvordan hovedkarakterene introduseres i anslagene til to spillefilmer og en kortfilm.

Gammel mann blir gjennomlyst med røntgenapparat. Foto.

Scene fra kortfilmen Tuba Atlantic

Oppgave

Se anslagene til filmene

  1. Lag en liste over hvilke egenskaper de karakterene som introduseres i anslagene har.
  2. Hvilken rolle tror du disse karakterene er tiltenkt i resten av handlingen?
  3. Nevn flere eksempler på hvordan inntrykket av karakterene i de tre filmene underbygges rent visuelt.
  4. Hvilken informasjon gir dialog og voice-over om karakterene?
Sist faglig oppdatert 22.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell