Hopp til innhold

Fagartikkel

Film: Flerkameraproduksjon og direktestrømming

Fotograf, bildemiks, regi og lyd er de vanligste rollene som må betjenes under en flerkameraproduksjon. Direktestrømmen fra en flerkameraproduksjon sendes over nettet via en encoder, og med en bærbar PC sjekker du kvaliteten på bilder og lyd.

Åtte tips til gjennomføringen av en flerkameraproduksjon:

  • Sjekk lyd- og lysforholdene. Har du nok lys, og hvordan er akustikken?

  • Test internettilkoblingen hvis du skal strømme sendingen direkte.

  • Pass på kamerautsnittene, og sjekk at de ikke er for like. For eksempel kan du skyte nærbilder med ett kamera og totalbilder med et annet.

  • Sjekk at kameraene er satt opp med like innstillinger, for eksempel når det gjelder videoformat.

  • Juster hvitbalansen og eksponeringen på kameraene.

  • Bruk tid på å justere slik at du får god lyd.

  • Sørg for at du har en monitor, slik at du beholder oversikten.

  • Lag et "ventebilde" som seeren kan titte på før sendingen starter.

Sist faglig oppdatert 14.05.2019
Skrevet av Albertine Aaberge og Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs