Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk grønnveggproduksjoner

Reflekter over hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å bruke grønnvegg i produksjoner.

Bruk av grønnvegg

I grønnveggproduksjoner gjør du videoopptak av skuespillere eller objekter foran en belyst grønn vegg, duk eller annen grønn flate. Det grønne på opptaket fjernes i en programvare på en datamaskin. Så blir filmopptaket satt inn i scenografien.

1. Tenk over

Hvordan tenker du det er for skuespillerne

 • å spille uten å se hvor de er?
 • å spille mot en virtuell karakter ?

2. Diskuter i grupper

 • På hvilken måte er det annerledes å være skuespiller med grønnskjerm enn i vanlig film?
 • Hvilke fordeler er det med produksjon av grønnskjerm?
 • Hvilke ulemper finnes?

3. Se klipp fra filmen Matrix

Se denne skytescenen fra filmen The Matrix (YouTube).

Se også åpningsscenen i The Matrix (YouTube).

 • Hvordan er hver av scenene bygd opp?

 • Hvor mange klipp består scenene av?

 • Hvilke bildeutsnitt blir brukt?

 • Virker det troverdig? Det er lov å svare både ja og nei. Skriv ned argumenter.

  Ja, fordi:
  Nei, fordi:

Månen har fått noe i øyet som ser ut som en colaboks. Kollasj.

Bilde fra filmen Reisen til månen av George Méliès.

3. Diskuter i klassen

Méliès sine filmer fra begynnelsen av 1900-tallet kan virke banale når vi ser på dem i dag. Matrix-effektene er blitt vanlige.

 • Hvor går utviklingen?
 • Hva skjer for eksempel i spillverden med tanke på utvidet virkelighet (augmented reality), VR-briller og blandingen av 3D og virkelighet?
 • Hvorfor bruker vi effekter, og hvilke fordeler og ulemper har vi ved produksjon av visuelle effekter?
Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrevet av Atle Kold Hansen

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs