Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en 3-kameraproduksjon

Gå sammen i grupper på åtte. Dere skal lage en 3-kameraproduksjon. Oppdraget går ut på å filme et intervju med temaet «ungdoms medievaner». Det skal være to intervjuobjekter med i produksjonen.
Oppsett av en scenografi for en tv-sending i studio. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordel roller

1 produsent

Arbeidsoppgaver: gir instrukser til alle som er involvert i produksjonen, og passer på at alle gjør jobben sin. Hun gir blant annet beskjed om hvilke kamera som skal ut på lufta, hvilke utsnitt som skal brukes, og klipperytme.

1 programleder/intervjuer

Arbeidsoppgaver: gjør research på temaet, gjør avtale med intervjuobjekter, forbereder og gjennomfører intervjuet. Kan gjerne introdusere temaet og presentere intervjuobjektene i starten.

1 bildemikser

Arbeidsoppgaver: klipper mellom de ulike kameraene i flerkameraproduksjonen.

1 lydansvarlig

Arbeidsoppgaver: rigger opp og tester de ulike mikrofonene som skal brukes i produksjonen, og styrer lydkontroll-maskinen under opptak.

1 lysansvarlig

Arbeidsoppgaver: ansvarlig for å rigge opp lys. Om intervjuet skal gjøres ute eller inne i et studio, får konsekvenser for lyssettingen.

3 fotografer

Arbeidsoppgaver: styrer kamera og får beskjed fra produsenten om eksponering og ulike bildeutsnitt. Kan styre kamera på stativ eller holde kamera selv. En av fotografene har ansvar for å filme programleder/intervjuer i 1-skudd, en annen fotograf har ansvar for å filme intervjuobjektene i 2-skudd, og en fotograf har ansvaret for å filme totalbilder (3-skudd).

Enkel gjennomføring av 3-kameraproduksjon

Dersom dere ikke har tilgang til bildemikser og lydkontroll-maskin:

  • Rigg opp tre kamera.
  • Start opptakene på de tre kameraene samtidig, bruk gjerne en «klapper» ved starten av opptaket, da er det lettere å synkronisere lyd og bilde.
  • Når gruppa er ferdig med filmingen, klippes de tre opptakene sammen i et redigeringsprogram.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.09.2017

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming