Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegg en flerkameraproduksjon

Flerkameraproduksjon i TV-studio krever planlegging, samspill og nøyaktighet. Mange roller skal betjenes. For å få et godt resultat er det avgjørende at produksjonsstaben samarbeider godt gjennom hele prosessen, fra idéutvikling til planlegging og gjennomføring av produksjonen.

Hvis man skal gjennomføre en elevproduksjon i TV-studio kan det være praktisk å dele klassen inn i ulike grupper. Teknisk stab har ansvaret for den tekniske utformingen av sendingen. Gruppa kan bestå av produsent, bildemikser, lydansvarlig, skript og kamerafotografer. Alle har en viktig rolle som får betydning for kvaliteten.

Samarbeid i ulike faser

En produksjonsplan hjelper å holde oversikt over de ulike oppgavene som skal gjennomføres. I forarbeidsfasen må teknisk utstyr som kamera og mikrofoner rigges opp og testes nøye før en gjør opptak i studio. I opptaksfasen gir produsenten tydelige beskjeder til alle som er involvert i produksjonsprosessen.

Det er avgjørende at fotografene får klare instrukser, både når det gjelder eksponering, kamerabevegelser og bildeutsnitt. Bildemikseren sitter ofte ved siden av produsenten og får beskjed om hvilke kamera som skal på luften, og om tempo og lengde på hvert klipp.

Teknisk og redaksjonelt samspill

Redaksjonsgruppen står for utvikling av manus og har ansvaret for innholdsproduksjonen. Det er avgjørende at den tekniske staben og redaksjonen samarbeider godt. Redaksjonelt innhold får nemlig konsekvenser for den tekniske utformingen av sendingen.

En detaljert kjøreplan gir oversikt over hvilke innslag som skal være med i sendingen, og hvordan disse skal bindes sammen av programleder i studio.

Skripten har ansvar for kjøreplanen, gir beskjed om hva som skal skje, og teller ned slik at alle har kontroll på tidene. Det er viktig at programleder og gjester føler seg komfortable og får god informasjon.

Innspillingsleder er bindeleddet mellom regi og studio og passer på at alt går etter planen i studio. Arbeidet går blant annet ut på å ta imot gjester som kommer til studio, og kommunisere med programlederen under sendingen.

Visuelt uttrykk i TV-studio

Scenografi og lyssetting er viktige elementer i en studioproduksjon. Her kan en gruppe elever ha fokus på å utvikle det visuelle uttrykket i TV-studio. Bakgrunnskulisser og dekorasjoner i TV-studio bidrar til å skape et bestemt uttrykk. Gjennom lyssettingen kan man framheve motiver. For å skape en bestemt stemning i studio kan gruppa benytte seg av ulike fargefiltre, lyskastere og reflektorer.

Elevprodusert talkshow fra NGTV

Programleder Maren Opsahl blir sminket i TV-studio på Nordahl Grieg vgs. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I NGTVs studio jobber man med 3-kameraproduksjon. Det er vanlig å ha ett kamera som filmer totalbilder, dvs. bilder der hele studio vises, ett kamera som filmer programleder i 1-skudd, og ett kamera som har ansvaret for å filme gjester i 2- eller 3-skudd.

Autocue i kameraspeil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagbegreper

  • Vignett: Åpning av program – innspilt på forhånd.
  • Intro: Programleder introduserer saker. Gjennom introen får seerne vite hva innslaget handler om.
  • Utro: Programleder har en utroduksjon etter innslaget, den inneholder vanligvis noen tilleggsopplysninger som ikke ble nevnt i saken.
  • Super: Grafisk visning av navnet til personen i bildet.
  • VB: Forkortelse for videobånd, men sikter i dag til avspilling av forhåndsprodusert videofil fra disk.
  • 1-skudd: Bilde med én person.
  • 2-skudd: Bilde med to personer.
  • 3-skudd: Bilde med tre personer.
  • Teleprompter eller autocue: Teknologi som gjør det mulig å lese opp tekst og se inn i videokamera på samme tid.
  • Bildemiks: Arbeidet med å klippe sammen bildestrømmen som kommer fra de ulike TV-kameraene.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 09.05.2018

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming