Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike faser i en flerkameraproduksjon

En flerkameraproduksjon er delt inn i ulike faser: preproduksjon, produksjon og postproduksjon. Samarbeid gjennom de ulike fasene er viktig for å sikre god kvalitet på sluttproduktet.

Flerkameraproduksjoner benyttes ofte ved produksjon av underholdningsprogrammer eller nyhetssendinger på TV, og når store sportsarrangementer skal dekkes. Produksjonsmetoden brukes også i økende grad i storskjermproduksjoner og strømming på internett. Her får du vite mer om hva som skjer i preproduksjonen, produksjonen og postproduksjonen av en flerkamerasending.

Fase 1: Preproduksjon

I preproduksjon eller førproduksjonsfasen planlegges både innholdet og den tekniske siden. Forarbeidet tilpasses hvilken type produksjon som skal lages.

  • Er det en nyhetssending eller en konsert som skal produseres?
  • Er det et portrettintervju som skal filmes med flere kamera?

Utgangspunktet for en flerkameraproduksjon er ofte et bestemt konsept eller en konkret idé.

Noen produksjoner skal filmes direkte fra et studio, mens andre produksjoner kan gå i opptak fra en location utendørs.

Det er viktig å få oversikt over hva som skal tas opp, og å teste ut teknisk utstyr. Det viktigste konkrete resultatet av planleggingen er kjøreplanen. Både kjøreplan og prøveopptak er viktig for at en flerkameraproduksjon skal kunne flyte.

Her er et kjøreplaneksempel fra TV-programmet Skavlan:

Filer

Prøvesending

Innspillingslederen er den som skal ha best kontroll på kjøreplanen og styre sendingen fra start til slutt.

Det er vanlig å gjennomføre prøvesendinger før opptak. Slik får alle fagfunksjoner øve seg på rekkefølgen arbeidsoperasjonene inngår i, altså hva som skjer når. Programledere får trent på manus og introduksjon på innslag i samkjøring med kontrollrommet. Fotografene får øvd seg på kamerabevegelser i sammenheng med manuset. Innspillingslederen kan forsikre seg om at programledere, kamera, lyd og bildemikser er klare for opptak, og teknisk stab har kontroll på når kamera og lyd går, og sørger for å sette i gang sendingen.

Fase 2: Produksjon

Produksjonsfasen omfatter hele opptaksperioden. En flerkameraproduksjon innebærer at

  • det gjennomføres et opptak med flere kameraer samtidig
  • kabler sender bildesignalene fra kamera inn til bildemikseren
  • en bildemikser klipper mellom de ulike kameraene

Bildekilder i en flerkameraproduksjon kan være både innslag som er lagd på forhånd, og kamera som filmer direkte. For denne typen produksjoner er det praktisk med et eget, avlukket teknisk kontrollrom. Her jobber teknisk stab med regi, bildemiks og lydkontroll.

Se videoen for flere tips til hvordan du forbereder en flerkameraproduksjon:

Fase 3: Postproduksjon

Postproduksjon eller etterproduksjonsfasen omfatter alt som skjer etter at flerkameraproduksjonen er spilt inn. Det kan være klipp, pålegging av tekst, musikk og lydeffekter. Ved direktesending forberedes alt som det er mulig å forberede, på forhånd.

Publisering

En flerkameraproduksjon kan strømmes direkte, eller den kan publiseres i etterkant.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.05.2021

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming