Hopp til innhold

Fagartikkel

Produksjon av en nyhetssending

Mange personer er involvert når en nyhetssending går på lufta, både foran og bak kameraet.

Vaktsjefen har ansvaret for alt innholdet i nyhetssendingen. Vaktsjefen styrer avviklingen av programmet og tar beslutninger om hva som skal sendes og gjøres i studio. Under sending styrer hun eller han programmet fra "kulissene". Vaktsjefen kalles også produsent.

Den faste nyhetsoppleseren i en nyhetssending på TV kalles nyhetsankeret. Hun eller han er seernes faste holdepunkt i sendingen og har ofte en hjelper ved siden av seg i studio.

I samarbeid med vaktsjefen gir nyhetsankeret ordet videre til reportere utenfor studio, eller til kommentatorer som blir tatt inn i studio.

Skripten holder styr på når de ulike innslagene skal på lufta.

I tillegg må noen ha ansvaret for kamera, lyd og lys under sendingen.

To programledere i nyhetsstudioet til NRK. Foto.

Ingvild Bryn og Jon Gelius har i flere år vært nyhetsankre i Dagsrevyen på NRK.

Fordel roller


En nyhetssending krever mange i arbeid i ulike roller, og den krever at dere fungerer som et team. Sett opp en liste over hvem som gjør hva, og sørg for at alle er klar over hva rollen innebærer.

Sentrale roller i en nyhetssending

 • vaktsjef

 • regi

 • nyhetsanker

 • reportere/kommentatorer

 • skript

 • fotograf

 • lydansvarlig

 • lysansvarlig

 • bildemikser

 • scenograf/sminkør

Kadafi Zaman, journalist i TV2. Foto.

Kadafi Zaman jobber som nyhetsjournalist i TV2.

Hold redaksjonsmøte

Nyhetsavdelinger har faste møter for å oppdatere hverandre på hva som skjer, og for å planlegge innholdet i sendingene sine. Når dere har fordelt roller, bør lederen kalle inn til møte i redaksjonen. Sørg for at alle forbereder seg til møtet og har med minst to ideer til saker dere kan lage. I møtet bestemmer dere planen videre. Hør nyheter, les aviser og bruk andre kilder for å finne aktuelle saker!

Lag kjøreplan


Når dere er kommet lenger i prosessen, bør det lages en kjøreplan. En kjøreplan er en oversikt over innhold og rekkefølge for de ulike innslagene i en nyhetssending. Kjøreplanen skal inneholde introduksjon til de ulike innslagene og tidspunktet for når innslagene begynner og slutter.

Eksempel: Slik kan en nyhet presenteres

 1. Saken introduseres.
  Ankeret forteller med få ord hva saken dreier seg om (hva – når – hvem – hvor). Bruk gjerne et stillbilde i bakgrunnen som konkretiserer og visualiserer nyheten.

 2. En journalist rapporterer på stedet.
  Så dramatiseres nyheten. En reporter på stedet blir introdusert gjennom et lite bilde ved siden av ankeret, og ankeret gir ham eller henne lov til å fortelle på direkten hva som skjer der ute. Seerne blir nå tatt med til selve stedet for hendelsen.
  Reporteren har på forhånd fått vite hvor mye tid han eller hun har til disposisjon, og må bruke denne sendetida mest mulig effektivt. Reporteren snakker direkte inn i kamera, han eller hun henvender seg til ankeret og dermed til oss seere. Reporteren har med et intervjuobjekt som intervjues, eller som svarer på spørsmål fra studio. Reporteren avrunder med å gi ordet tilbake til ankeret i studio.

 3. Ankeret i studio leder oppmerksomheten vår over til en ny person som kommer inn i bildet, og som introduseres for oss. De har en samtale seg imellom som ankeret dirigerer med spørsmål. Det er viktig i en slik dialog at hun eller han er i stand til å fange opp det den andre sier, og bruker oppfølgingsspørsmål der hun eller han ser noe interessant dukke opp.

Sist faglig oppdatert 19.05.2021
Skrevet av Jostein Saakvitne og Maren Aftret-Sandal
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs