Hopp til innhold

Fagstoff

Produksjon av en nyhetssending

Mange personer er involvert når en nyhetssending går på lufta, både foran og bak kameraet.
Resymé av NRK Skole-klippet "Vaktsjef"

Når du er vaktsjef i nyhetene, er det du som bestemmer hvilke nyheter som skal på sending, og i hvilken rekkefølge de skal presenteres. Med begrensede ressurser må mannskapet utnyttes på best mulig måte.

Maria Nakken er vaktsjef i Østlandssendingen og er god på planlegging. Vaktsjefsoppgaven er også å motivere og veilede journalistene, og gi ros, ris og trøst når de trenger det.

Samme hvor mye man planlegger, skjer det alltid noe de siste timene før sending som krever forandringer. Men det hjelper alltid å ha en plan.

Jobben som vaktsjef byr på nye utfordringer hver dag. Det kan være tøft når det stormer og viktige avgjørelser må tas raskt. Men når alt klaffer og sendingen blir god, er lagfølelsen og teamarbeidet det som gjør jobben ekstra fin.

Vaktsjefen har ansvaret for alt innholdet i nyhetssendingen. Vaktsjefen styrer avviklingen av programmet og tar beslutninger om hva som skal sendes og gjøres i studio. Under sendingen styrer hen programmet fra "kulissene". Vaktsjefen kalles også produsent.

Den faste nyhetsoppleseren i en nyhetssending på TV kalles nyhetsankeret. Hen er seernes faste holdepunkt i sendingen og har ofte en hjelper ved siden av seg i studio.

I samarbeid med vaktsjefen gir nyhetsankeret ordet videre til reportere utenfor studio eller kommentatorer som blir tatt inn i studio.

Skripten holder styr på når de ulike innslagene skal på lufta.

I tillegg må noen ha ansvaret for kamera, lyd og lys under sendingen.

Foto av to programledere i nyhetsstudioet til NRK.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordel roller


En nyhetssending krever mange i arbeid i ulike roller, og den krever at dere fungerer som et team. Sett opp ei liste over hvem som gjør hva, og sørg for at alle er klar over hva rollen innebærer.

Sentrale roller i en nyhetssending

 • vaktsjef

 • regi

 • nyhetsanker

 • reportere/kommentatorer

 • skript

 • fotograf

 • lydansvarlig

 • lysansvarlig

 • bildemikser

 • scenograf/sminkør

Foto av en mann i dress som holder en mikrofon med logoen til TV 2.

Hold redaksjonsmøte

Nyhetsavdelinger har faste møter for å oppdatere hverandre på hva som skjer, og for å planlegge innholdet i sendingene sine. Når dere har fordelt roller, bør lederen kalle inn til møte i redaksjonen. Sørg for at alle forbereder seg til møtet og har med minst to ideer til saker dere kan lage. I møtet bestemmer dere planen videre. Hør nyheter, les aviser og bruk andre kilder for å finne aktuelle saker!

Lag kjøreplan


Når dere er kommet lenger i prosessen, bør dere lage en kjøreplan. En kjøreplan er en oversikt over innholdet i og rekkefølgen av de ulike innslagene i en nyhetssending. Kjøreplanen skal inneholde introduksjon til de ulike innslagene og tidspunkter for når innslagene begynner og slutter.

Eksempel: Slik kan en nyhet presenteres

 1. Saken introduseres.
  Ankeret forteller med få ord hva saken dreier seg om (hva – når – hvem – hvor). Bruk gjerne et stillbilde i bakgrunnen som konkretiserer og visualiserer nyheten.

 2. En journalist rapporterer på stedet.
  Så dramatiseres nyheten. En reporter på stedet blir introdusert gjennom et lite bilde ved siden av ankeret, og ankeret gir ham eller henne lov til å fortelle på direkten hva som skjer der ute. Seerne blir nå tatt med til selve stedet for hendelsen.
  Reporteren har på forhånd fått vite hvor mye tid hen har til disposisjon, og må bruke denne sendetida mest mulig effektivt. Reporteren snakker direkte inn i kameraet, hen henvender seg til ankeret og dermed til oss seere. Reporteren har med et intervjuobjekt som intervjues eller svarer på spørsmål fra studio. Reporteren avrunder med å gi ordet tilbake til ankeret i studio.

 3. Ankeret i studio leder oppmerksomheten vår over til en ny person som kommer inn i bildet, og som introduseres for oss. De har en samtale seg imellom som ankeret dirigerer med spørsmål. Det er viktig i en slik dialog at hen er i stand til å fange opp det den andre sier, og bruker oppfølgingsspørsmål der hen ser noe interessant dukke opp.

Relatert innhold

Vi følger journalist og videoprodusent Benjamin Fredriksen i NRK når han gjør opptak og klipper sammen en nyhetssak for NRK Nordland.

CC BY-NC-SASkrevet av Jostein Saakvitne og Maren Aftret-Sandal. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 19.05.2021

Læringsressurser

Flerkameraproduksjon og streaming