Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforskende oppgave: Gjenskap en filmscene

Bruk det du har lært om fortelleteknikk i sjangerfilm til å planlegge og gjenskape en filmscene.

Du kan lære mye om filmsjangre gjennom å produsere film selv. I disse utforskende oppgavene skal dere jobbe i grupper, der dere skal planlegge og gjenskape en romantisk eller actiondrevet filmscene.

1. Hva kan du om sjangre?

 1. Hva er det som skiller en actionfilm fra en romantisk film? Kan du finne eksempler fra filmer eller serier du nylig har sett i romantikk- eller actionsjangeren?

 2. Hva er det som kjennetegner sjangrene? Handler det om tempoet i filmfortellingen, karakterene, handlingen, scenografien, musikken, eller er det andre ting?

 3. Hva tror dere filmskaperne må være bevisste på når de skal lage romantiske filmer eller actionfilmer?

 4. Reflekter over hva det vil si å gjenskape en filmscene. Bruk gjerne begreper som inspirasjon, øvelse, kopiere, plagiere og gjenskape i utvekslingen av argumenter.

2. Lag tankekart

 1. Del klassen inn i grupper.

 2. Lag tankekart. Tankekartet skal inneholde det dere trenger å friske opp av kunnskap om filmsjangre og filmproduksjon for å kunne løse oppgaven. Sørg også for å få med i tankekartet hva dere trenger av utstyr, og hvem som skal bidra i filmproduksjonen.

3. Velg en filmscene

Dere står fritt til å velge hvilken film eller serie dere ønsker å gjenskape en scene fra. Alle i gruppa kommer med minst ett forslag til en scene. Se og diskuter hver enkelt scene.

Alternativt kan dere velge en av scenene nedenfor.

 1. Gjennomfør en idémyldring i gruppa.

 2. Bestem dere for en scene. Skisser opp et med utgangspunkt i scenen.

Eksempler på romantiske scener

Utdrag fra spillefilmen Alle utlendinger har lukka gardiner:

Utdrag fra spillefilmen Beatles:

Utdrag fra spillefilmen Mary Shelley:

Eksempler på actionscener

Utdrag fra TV-serien Kampen om tungtvannet (episode 4):

Utdrag fra TV-serien Krigens unge hjerter (episode 5):

Utdrag fra spillefilmen Stockholm:

4. Planlegg og produser filmscenen

 1. Ta utgangspunkt i tankekartet. Lag først en plan for hvordan dere i gruppa skal gjenskape filmscenen.

 2. Skriv manus og lag storyboard for produksjonen med utgangspunkt i storyboardskissen dere allerede har laget.

  • Bestem dere for hvilken vri dere vil ha på scenen dere skal gjenskape.

  • Planlegge hvem som skal spille de ulike karakterene i scenen, og hvem som skal bidra bak kamera.

 3. Produser filmscenen.

5. Vis filmene og diskuter

 1. Alle gruppene viser fram filmene sine for klassen. Før filmvisningen kan dere si noe om hva dere har lært av oppgaven, og hvilke utfordringer dere møtte underveis.

 2. Diskusjonsoppgaver dere kan ta underveis i samlet klasse:

  • Hvor går grensen mellom plagiat og inspirasjon? Hva er greit og ikke greit?

  • Hva er de største forskjellene i arbeidet med å skape en romantisk og en actiondrevet scene? Hva er likt?

  • Hva er de viktigste grepene for å lykkes med fortelleteknikker i romantiske og actiondrevne filmscener?

6. Evaluering

 1. Hva har du fått mest ut av gjennom å gjenskape en eksisterende filmscene?

 2. Hva har du lært?

 3. Hvordan har samarbeidet i gruppa vært?

 4. Hvordan må romantiske scener og actionscener planlegges?

 5. Hva er viktig å tenke på i produksjon og postproduksjon?

 6. Hvilken scene i hvilken sjanger ville du selv skapt etter denne erfaringen? Hvordan ville du planlagt og gjennomført arbeidet?

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 22.09.2022

Læringsressurser

Film og tv-sjangre