Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag et nyhetsinnslag til TV-nyhetene

Det har skjedd en trafikkulykke, og dere skal dekke denne hendelsen.

Trafikkulykke. Det er flere biler som har krasjet og som ligger på tvers i veibanen. Det er hjelpemannskap og brannbiler til stede. Foto.

Finn ut hva som har skjedd, og få saken klar til sending!

Oppdrag

Finn ut hva som har skjedd, og lag en vinkling på saken. Tiden på ulykkesstedet er begrenset til kun 30–45 minutter, så det gjelder å bruke tiden godt!

Til redigering av saken får dere fire skoletimer. Husk at nyhetssendingen starter nøyaktig ved deadline. Det har liten hensikt å levere reportasjen når nyhetssendingen er ferdig!

Krav til oppgaven

Alle krav som stilles til nyhetsformidling på TV, gjelder for denne oppgaven. I tillegg kreves:

  • Det skal være skriftlig headline i starten av sendingen.
  • dere må lage skriftlig forslag til intro som nyhetsanker skal lese før saken sendes.
  • Alle personer som er med i saken, skal ha korrekt super.
  • Reportasjen skal inneholde intervjuer med minst to personer.
  • Alle innslag skal filmes (intervju, innklippsbilder, osv.).
  • Opptakene skal ha god lyd.
  • Lengden på den ferdigredigerte reportasjen skal være 1 minutt og 30 sekunder.

Husk å følge god presseskikk, og lykke til!

Sist faglig oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Sigbjørn Vågenes og Mediana
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Produser video – korte formater

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs