Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet produksjon og analyse

I emnet produksjon og analyse har du fått innsikt i hvordan du kan beskrive og kommentere ulike medieuttrykk. Denne kunnskapen trenger du når du skal planlegge egne produksjoner. Har du fått med deg det viktigste?
Scene fra en filmproduksjon. Et kamerateam i gang med å filme en mann som går gjennom en mørklagt gang. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Disse punktene gir deg en pekepinn om hvor godt du forstår produksjon, analyse og sammenhengen mellom de to:

 • Jeg forstår at det er nyttig å vurdere og analysere egne og andres medieuttrykk. Det hjelper meg i arbeidet med egne produksjoner.
 • Jeg er blitt mer bevisst på hvor viktig det er å vurdere arbeidet mitt i ulike faser av en produksjon.

Produksjon

 • Jeg kan bruke KFK-modellen ved oppstart av en produksjon.
 • Jeg kjenner til ulike teknikker for idéskaping.
 • Jeg forstår hvorfor jeg må planlegge en medieproduksjon.
 • Jeg vet mer om hvordan jeg kan planlegge ulike faser i en produksjon.
 • Jeg forstår betydningen av å dokumentere en produksjonsprosess og av å vurdere egen produksjon.

Vurdering og analyse

 • Jeg har fått øvd meg på å vurdere eget arbeid.
 • Jeg bruker fagbegreper for å analysere og vurdere medieuttrykk.
 • Jeg kjenner til verktøy for å analysere og vurdere film, journalistikk og reklame.
 • Jeg er blitt mer bevisst på sammenhengen mellom innhold, uttrykk og kommunikasjon.
 • Jeg har fått mer trening i å tenke kritisk og reflektere rundt ulike medieuttrykk.

Sentrale begreper i emnet

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020

Læringsressurser

Produksjon og analyse