Hopp til innhold

Fagartikkel

Sjekkpunkter i elevproduksjoner

Jobber du målrettet og systematisk i alle faser av en produksjonsprosess, vil det sikre en god arbeidsflyt og at sluttproduktet ditt får god kvalitet.

Person ser på bilder foran en skjerm. Foto.

Å finne ut at du har glemt batteri, ikke har sikkerhetskopi, eller at lyden ikke fungerer som ønsket, hører med når du øver deg i å bli en profesjonell medieprodusent. Kanskje har du opplevd at du ikke ble ferdig i tide og fått beskjed om at deadline er hellig i mediebransjen? Kanskje har du også møtt på det som kalles Murphy’s Law: «Alt som kan gå galt, går galt.»

En sjekkpunktliste kan bidra til at du møter mindre motstand og færre utfordringer i neste produksjon.

Før produksjon

Avklaringsfase

 • Hold brief, kickoff eller redaksjonsmøte, avklar og definer behov, oppdrag, utgangspunkt og problemstillinger.
 • Er målet for arbeidsoppgaven forstått? Hva er formål for produksjonen?
 • Hvilket budskap skal ut? Hva er det oppdragsgiveren ønsker? Spør helt til du er sikker på at du har forstått det riktig.
 • Kartlegg og undersøk målgrupper, lag personas.

Planlegging

 • Få en oversikt over rammene for produksjonen, tid og ressurser.
 • Hvem bidrar, og hvilke kompetanser og nettverk har disse personene?
 • Hvor lang tid har dere på dere? Hvem gjør hva?
 • Hvilket utstyr trengs og er tilgjengelig?
 • Lag en produksjonsplan for å holde tidsfrister.

Inspirasjon, idéutvikling og design

 • Åpne opp for mulige ideer. Det er viktig å jobbe fram mange gode ideer som dere kan assosiere videre ut fra. Det er ikke et mål i denne fasen at ideene skal være realistiske.
 • Bruk penn, papir og tegnesaker. Gå på steder du vanligvis ikke jobber, for å hente inspirasjon. Bruk ulike teknikker for idémyldring, og jobb sammen med andre.
 • Systematiser, snevre inn og konkretiser ideene. Nå kan dere begynne å jobbe fram de realistiske løsningene.
 • Gjør grundig research. Snakk gjerne med noen som har god kjennskap til temaet.

Produksjon

Forberedelser

 • Dobbel- og trippelsjekk teknisk utstyr.
 • Hvilke filformater og tekniske kvaliteter kreves for å gjennomføre jobben?
 • Fins det produksjonsrammer hos oppdragsgiver, som for eksempel en designmanual?
 • Forbered og prøv ut teknikker for redigering i forkant, der det er relevant.
 • Sjekk hvilke lover og regler som angår din produksjon. Det kan for eksempel være åndsverksloven, personvernloven, Vær varsom-plakaten, markedsføringsloven.
 • Planlegg eventuelle opptak. Hvilke virkemidler og fortelleteknikker skal du bruke i opptakene? Hvordan sikrer du at du får nok råopptak? Hvilket utstyr, innstillinger og omgivelser trenger du?

Innsamling, redigering og etterarbeid

 • Gjennomfør opptaksplaner eller planlagte intervju.
 • Sjekk at alt fungerer både innholdsmessig og teknisk før du avslutter situasjonen for opptak og innsamling av innhold.
 • Lag sikkerhetskopi av alt innhold.
 • Lag dokumentstruktur på datamaskinen der du skiller mellom arbeidsfiler og publiseringsfiler.
 • Bruk relevante redigeringsprogrammer og funksjoner for redigering.
 • Språkvask og faktasjekk: Ved bruk av kilder, sjekk at du krediterer riktig. Hvis du har intervjuet noen, sørg for at du har stavet navnet deres rett. Dobbelsjekk sentrale fakta, og sjekk rettskriving.

Publisering

 • Eksporter i riktig filformat og størrelser.
 • Publiser til avtalt tid, slutt å flikke i tide.
 • Hva er responsen? Gjør endringer og juster dersom det er mulig og nødvendig.
Sist faglig oppdatert 11.07.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Produksjon og analyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs