Hopp til innhold

Fagstoff

Logg

En logg er en form for dagbok der du skriver ned hva som skjer. En logg føres vanligvis kronologisk. Det betyr at vi noterer hendelsene i den rekkefølgen de har skjedd.
Nærbilde av hendene til noen som noterer på PC og på papir. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik kan du jobbe med loggen

Når du skriver logg, skal du først prøve å notere ned det du ser, uten at du tolker synsinntrykkene. Det kan være vanskelig i starten, men tenk at du bare skal ta med akkurat det du ser og hører rent konkret. For dem som jobber med barn, kan det være ferdigheter og kunnskap som barnet viser for første gang, for dem som jobber med pasienter, kan det være opplysninger om helsetilstand, for eksempel sykdommer eller skader. I tillegg kommer observasjoner av språk, humor og handlemåter eller andre ting du mener er av interesse for brukerens videre utvikling.

Etter at du har beskrevet det du faktisk har sett, skriver du ned egne tanker og refleksjoner. Hva lærte du av dette? Hvilke erfaringer hadde du fra før? Hva var nytt? Hvordan vil du gå videre i arbeidet med brukeren? Hvilke mål i læreplanen var relevante? Hva gjorde du bra?

I denne delen skal du skrive ned det du tenker og føler, og bygge videre på det du kan av fagstoff, og på erfaringer du har. Det er din opplevelse av situasjonen og dine tanker og refleksjoner rundt det du beskriver, som skal komme fram i loggen.

Digitale verktøy

Logger kan skrives med penn og papir eller ved hjelp av digitale verktøy. Det finnes mange gode digitale notatbøker som fungerer på mobil og nettbrett. Det kan være fint å bruke bilder og videosnutter i en logg, men husk å ivareta personvernet.

Taushetsplikt

Det er nødvendig å holde taushetsplikten, derfor kan det være lurt å ha noen retningslinjer for hvordan både elever og lærere skal behandle loggene. Lærerne har taushetsplikt, men det er likevel en god regel å kode navnene til dem som er med i loggen, slik at personene ikke kan gjenkjennes. Det samme gjelder når enkelte hendelser eller opplevelser tas opp i klassen. Vær varsom så ikke taushetsplikten blir brutt. Lærerne har ansvar for å ta en samtale med eleven om vanskelige forhold som eventuelt kan komme fram i loggen.

Loggen skal oppbevares så den ikke er tilgjengelig for andre enn eleven og faglæreren. Hvis en lærer ønsker å bruke en logg i oppgaver eller som framlegg for klasser, skal eleven ha gitt sitt samtykke først. Loggen må også selvfølgelig være helt anonymisert.

Relatert innhold

I faget yrkesfaglig fordypning har du som elev plikt til å dokumentere arbeidet ditt underveis. Det er bestemt i en forskrift fra Utdanningsdirektoratet.

CC BY-NC-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid, Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 14.09.2018

Læringsressurser

Dokumentasjon og kvalitet