Hopp til innhold

Fagartikkel

Tradisjonshåndverk

Tradisjonshåndverk er en viktig del av kulturarven vår. Fagene innen håndverk, design og produktutvikling formidler historie og tradisjoner, samtidig som du får jobbe med nyskaping og produktutvikling.

Håndverksferdigheter og innovasjon er ettertraktet kompetanse. En håndverker som kan tradisjonen og kjenner styrken til de ulike teknikkene og materialene, har også et godt utgangspunkt for nyskaping. Vg 1 håndverk, design og produktutvikling (HDP) gir deg muligheter til å velge mellom 41 unike yrker. Alle er håndverk som har lange tradisjoner.

Mester-lærling-tradisjon

Det å lære et håndverk er avhengig av verksted, verktøy og materialer å jobbe med. Du får opplæring gjennom å utføre håndverket. Det er en motsetning til mange andre fag som kan læres gjennom bøker.

Det kreves tid og erfaring sammen med en mester i verkstedet for å bli en god håndverker. En lærling kan spørre læremesteren sin: "Hvor mye skal jeg bruke her?" I stedet for en oppskrift med tall kan svaret være: "Kjenn her, når det er så hardt, da er det nok."

To menn samarbeider om å ta mål av et jernbeslag på ei dør. Foto.

Samarbeid om å måle et jernbeslag.

Immateriell kulturarv

Håndverkerne i alle HDP-fagene forvalter og bringer videre immateriell tradisjonskunnskap.

Materiell kulturarv er gjenstander og bygninger som forteller noe om kulturarven vår. Urnes stavkirke er ett av mange eksempler på dette. Men hvordan kan vi verne ei stavkirke hvis ingen kan reparere skader med samme teknikk? Det kan for eksempel bli nødvendig å lage treskjæringer på samme måte som de opprinnelige.

Immateriell betyr ikke-materiell. Kunnskap, tradisjoner og måter å gjøre noe på er like viktig for kulturarven vår. Den immaterielle kulturarven ble styrket med Unesco-konvensjonen i 2003. Den sier at det er viktig å sikre at kunnskapen om tradisjonelle håndverk blir bevart og brukt videre.

Smed gløder metallet. Foto.

Smeden tar vare på håndverkstradisjonen.

Bærekraft

Bærekraft i håndverkstradisjoner gir seg selv, da mange av fagene bruker lokale råvarer og fornybare ressurser. De aller fleste gjenbruker materialer, og tradisjonshåndverkere kan skape solide produkter som lever lenger enn dem selv. Ved å lage, reparere og skape nye håndverksprodukter som holder høy kvalitet, kan du være med å bidra til en bærekraftig utvikling.

Kilde:

Unesco (u.å.). Traditional craftsmanship. Hentet 17.mars 2021 fra https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057

Sist faglig oppdatert 18.03.2021
Skrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen

Læringsressurser

Gull- og sølvsmedhåndverk

Fagstoff