Hopp til innhold

Fagstoff

Taksidermist

Taksidermister jobber med utstopping og preparering av dyr. De kan mye om dyrenes anatomi og fysiologi og har en viktig samfunnsoppgave i å sikre biologisk materiale, slik at det bevares for ettertiden.
Utstoppet mår. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Taksidermisten konserverer dyr og presenterer dem i et naturlig miljø. Arbeidet går ut på å flå og behandle skinn, bygge opp en kunstig kropp og trekke skinnet på for å gjenskape dyret. Øyne blir gjerne laget av glass eller plast.

Arbeid på øyet til et utstoppet dyr. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Arbeid med å stoppe ut en fugl. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å få til et naturlig uttrykk må du ha kunnskap om dyrenes anatomi. Du bør også kjenne dyrenes levemåte for å plassere det utstoppede dyret inn i et naturlig miljø.

Dyrene som blir stoppet ut, blir brukt til utstillinger, som dekorasjoner, jaktroféer og læremidler i skolen.

Egenskaper

Som taksidermist må du ha evnen til å observere detaljer, være kreativ og ha god formsans. Det er også viktig å beherske modellering, male- og prepareringsteknikker, samt kunne ulike utstillingsteknikker. Tålmodighet og nøyaktighet er svært viktig som taksidermist.

Tegning av ei kråke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utdanning

Flere fag innen tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Taksidermist er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er taksidermist.

En mann viser fram utstoppede fugler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 24.06.2021

Læringsressurser

Særløp