Hopp til innhold

Fagartikkel

Taksidermist

Taksidermister jobber med utstopping og preparering av dyr. De kan mye om dyrenes anatomi og fysiologi og har en viktig samfunnsoppgave i å sikre biologisk materiale, slik at det bevares for ettertiden.

Utstoppet mår. Foto.

Taksidermisten konserverer dyr og presenterer dem i et naturlig miljø. Arbeidet går ut på å flå og behandle skinn, bygge opp en kunstig kropp og trekke skinnet på for å gjenskape dyret. Øyne blir gjerne laget av glass eller plast.

Arbeid på øyet til et utstoppet dyr. Foto.
Arbeid med å stoppe ut en fugl. Foto.

For å få til et naturlig uttrykk må du ha kunnskap om dyrenes anatomi. Du bør også kjenne dyrenes levemåte for å plassere det utstoppede dyret inn i et naturlig miljø.

Dyrene som blir stoppet ut, blir brukt til utstillinger, som dekorasjoner, jaktroféer og læremidler i skolen.

Egenskaper

Som taksidermist må du ha evnen til å observere detaljer, være kreativ og ha god formsans. Det er også viktig å beherske modellering, male- og prepareringsteknikker, samt kunne ulike utstillingsteknikker. Tålmodighet og nøyaktighet er svært viktig som taksidermist.

Tegning av ei kråke. Foto.

Utdanning

Flere fag innen tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Taksidermist er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er taksidermist.

En mann viser fram utstoppede fugler. Foto.
Sist faglig oppdatert 24.06.2021
Skrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen og Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Særløp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter