Hopp til innhold

Fagstoff

Glassblåser

En glassblåser skaper bruks-, pryd- og kunstglass ved å bearbeide varmt glass. Håndverket fører videre kunnskap om gamle teknikker, samtidig som produktene tilpasses vår egen tid.

Glass er sand og andre råstoffer som er smeltet til en elastisk masse som kan formes til ulike produkter.

Glassblåsere produserer vinglass, tumblerglass og kunstglass. I denne prosessen utarbeider de arbeidstegninger og skisser. De kan tegne og male motiver og ornamenter på frihånd og med sjablonger for å dekorere glasset. I tillegg bruker de teknikker innen gravering, etsing og sandblåsing.

Egenskaper

Som glassblåser må du ha forståelse for form, estetikk og farge knyttet til glassprodukter. Du må også ha kunnskaper om nye og tidligere produksjonsmetoder, materialer, verktøy samt teknikker som gjelder varm og kald bearbeiding av glass.

Utdanning

Flere fag innen design og tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Glassblåser er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er glassblåser.

CC BY-SASkrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 14.05.2021

Læringsressurser

Særløp