Hopp til innhold

Fagartikkel

Kurvmaker

En kurvmaker lager kurver, møbler og andre flettegjenstander i pil, sjøgress, røtter, never og rotting. Kurvmakeren kan også restaurere og reparere kurv- og flettverksprodukter.

May Tove Berg viser grunnleggende teknikker i kurvmakerfaget.

Kurvmakerfaget

Kurvmakerfaget handler om å flette ulike kurver, enkle møbler og annet flettverk for hånd. Gjennom praktisk arbeid med forskjellige fletteteknikker utvikler lærlingene kunnskap og forståelse av sammenhengen mellom kvalitet, form og funksjon.

Bunnen og sidene i et kurvflettingsarbeid. Foto.

Lærefaget skal forberede yrkesutøvere til å dekke behovet for håndlagde kurvprodukter til et bredt spekter av kunder. Kurvmakere utvikler produktene alene eller i samarbeid med utøvere fra andre fagområder.

Teknikker

Tradisjonelle fletteteknikker gir grunnlag for å utvikle nye produkter. Nyskaping av kurver i tradisjonelle teknikker krever interesse og respekt for eldre håndverksteknikker. Kurvmakeren har også en viktig rolle med å ivareta og videreføre materialkunnskap.

Egenskaper

Som kurvmaker bør du like å arbeide selvstendig og ha et godt håndlag. Du bør også ha god formsans og estetisk sans.

Redskaper foran kurvflettingsprodukter. Foto.

Utdanning

Flere fag innen design og tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Kurvmakerfaget er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er kurvmaker.

Sist faglig oppdatert 18.04.2021
Skrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen

Læringsressurser

Særløp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter