Hopp til innhold

Fagartikkel

Repslager

Repslager er en håndverker som lager tau, trosser og kabler, en som slår rep. Å slå betyr i denne sammenhengen å tvinne. Du lærer å lage tau med ulike materialer, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud og middelalderens hamp til dagens syntetiske materialer.

LK20

Repslageren kan utføre arbeid med løpende og stående rigg til båter og fartøyer. Kundene er båt- og fartøyeiere, privatpersoner, museer med flere.

Repslagning skjer på en reperbane. Den eneste reperbanen som er i drift i Norge, er en del av Fartøyvernsenteret i Norheimsund.

Teknikk

Repslageren spinner fibre til garn ved å gå baklengs bort fra et roterende drev. Hele tiden fores garnet som er spunnet med nye fibre. Garnet holdes hele tiden stramt med en hånd og repslageren må passe på at det blir snodd jevnt. Et varierende antall garn tvinnes sammen til en kordel. Det er antall garn i kordelen som bestemmer dimensjonen på det ferdige tauet. Tre eller fire kordeler slås så sammen til et tau. Tauverk impregneres for å få lengre levetid.

Et rep i to kveiler. Foto.

Utdanning

Flere fag innen design og tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Repslagerfaget er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Sist oppdatert 27.07.2021
Skrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen

Læringsressurser

Særløp