Hopp til innhold

Fagstoff

Repslager

Repslager er en håndverker som lager tau, trosser og kabler, en som slår rep. Å slå betyr i denne sammenhengen å tvinne. Du lærer å lage tau med ulike materialer, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud og middelalderens hamp til dagens syntetiske materialer.

Repslageren kan utføre arbeid med løpende og stående rigg til båter og fartøyer. Kundene er båt- og fartøyeiere, privatpersoner, museer med flere.

Repslagning skjer på en reperbane. Den eneste reperbanen som er i drift i Norge, er en del av Fartøyvernsenteret i Norheimsund.

Teknikk

Repslageren spinner fibre til garn ved å gå baklengs bort fra et roterende drev. Hele tiden fores garnet som er spunnet med nye fibre. Garnet holdes hele tiden stramt med en hånd og repslageren må passe på at det blir snodd jevnt. Et varierende antall garn tvinnes sammen til en kordel. Det er antall garn i kordelen som bestemmer dimensjonen på det ferdige tauet. Tre eller fire kordeler slås så sammen til et tau. Tauverk impregneres for å få lengre levetid.

Et rep i to kveiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utdanning

Flere fag innen design og tradisjonshåndverk har ikke et skoletilbud, men opplæring i bedrift etter Vg1. Disse fagene kalles særløp. Repslagerfaget er ett av særløpene, der du går tre år i lære etter Vg1 håndverk, design og produktutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er repslager.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristine Kandal-Ilagsmoen.
Sist faglig oppdatert 27.07.2021

Læringsressurser

Særløp