Hopp til innhold

Fagstoff

Innovasjon i treskjærerfaget

Hvordan kan vi ta vare på tradisjonshåndverk og samtidig bruke det på en nyskapende måte? Even Hansen viser hvordan han kombinerer treskjæring med digitale verktøy og nye materialer. Han lar oss følge prosessen med å utvikle og lage et skrivebord, der treskjæring blir en del av bruksområdet.

Tradisjon og nyskaping

Tradisjonelt blir treskjæring brukt som dekor. Even Hansen bruker håndverket på en ny måte. I filmen sier han blant annet dette:

Det er viktig at vi som utøver et tradisjonshåndverk, er med på utviklingen i samfunnet, samtidig som vi tar vare på kulturarven vår. [...] Finner vi nye bruksområder, kan vi ta vare på tradisjonene og føre dem videre.

Diskuter:

  • Er dere enige i utsagnet til Even Hansen?
  • Kan det oppstå dilemma i spennet mellom tradisjon og nyskaping?

Begrunn svarene deres.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 14.10.2020

Læringsressurser

Teknikker i trearbeid