Hopp til innhold

Veiledning

Pussing av tre

Når du jobber med tre, er finpussen siste del av behandlingen. Pussing gjør overflaten jevn og glatt. Her viser Knut Ivar Sørheim hvordan du kan bruke ulike typer pussepapir.

Diskuter
  • Hvordan kjennes det å ta på jevne underlag?
  • Hvordan påvirker finpussen uttrykket på et treprodukt?
  • Hvordan er det å gjøre rent en slett flate i forhold til en ru flate?

Hva betyr P60 og P100?

Sand- eller pussepapir har forskjellig kornstørrelse. Jo lavere tall papiret har, jo grovere er det. Tallet forteller oss at papiret har få, men grove korn. P60–P80 kan være greit å begynne et pussearbeid med. Et høyt tall betyr mange fine korn, og at sandpapiret passer for finere arbeid. P100–P220 kan være bra å avslutte med for å få treet helt jevnt og glatt.

Pussekloss med sandpapir. Foto.

Sandpapir finnes i en rekke ulike korningsgrader, fra 12 til 1200.

Teknikk

En pussekloss eller en plankebit inni sandpapiret gir deg en jevn pusseflate. Start med lav korningsgrad, og gå over til finere papir etterhvert. Pass på at du pusser i lengderetningen til treverket.

Hvis du skal pusse en buet flate, kan du bruke et mer fleksibelt papir eller en pussesvamp. Til større flater finnes det pussemaskiner i ulike varianter.

Ung mann som ser på pussemaskin i en byggevarebutikk. Foto.
Sist faglig oppdatert 19.10.2020
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Teknikker i trearbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter