Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Strikkeplagg med utgangspunkt i foto fra lokalmiljøet ditt

Du får i oppdrag å designe et moderne strikkeplagg for ei definert målgruppe. Plagget skal være inspirert av et foto fra lokalmiljøet ditt. Du skal designe fram til presentasjonsskisse med mål og material- og strikkeprøver. Lever oppgaven som et prosesshefte.

Oppdrag

Du skal designe et moderne strikkeplagg for ei definert målgruppe. Designet skal være spenstig og funksjonelt, og det skal ha spor fra ditt lokale miljø. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i arkitektur, natur, en detalj eller en fargereferanse. Velg noe som inspirerer deg, men utgangspunktet for designet skal være et foto som du har tatt selv. Observer linjer, form, tekstur og farger i bildet, og bruk dette i designprosessen din.

Du skal designe fram til presentasjonsskisse med mål og material- og strikkeprøver.

Presentasjonsskisse med materialprøver i grønne og gule toner, med oppgitte mål. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Naturmateriale

Materialet i det ferdige produktet skal være garn av et naturmateriale: Materialbruken skal passe til designet, målgruppa og bruksområdet. Skal det for eksempel være sommer- eller vinterplagg? Er målgruppa di barn eller voksne?

Designprosessen

Del 1: Idéutvikling

Start med å finne inspirasjon. Gå ut i nærområdet ditt og ta mange bilder av ulike motiv. Start idémyldringen med et bredt utgangspunkt.

Lag et moodboard av de første søkene dine etter inspirasjon. Vis hva som er den lokale forankringen, og hvilken stemning og uttrykk designet ditt skal formidle. Bruk gjerne et digitalt moodboardverktøy som https://spark.adobe.com.

Del 2: Planlegging

Lag et tankekart for å beskrive prosjektet. Tegn tankekart for hånd eller bruk et digitalt tankekartverktøy som for eksempel coggle.

Beskriv målgruppa di, valg av plagg, bruksområde, materialer, farger og aktuelle strikketeknikker. Lag skisse av plagget, og vis hvordan du har tatt utgangspunkt i et foto fra lokalmiljøet ditt.

Visualisering:

  • Lag skisser av plagget. Test ut ulike måter å bruke fotoinspirasjonen i designet ditt.

  • Dokumenter prosessen fra idémyldring til valget av endelig skisse / modell. Vis også bearbeidingen av valgt idé.

Del 3: Gjennomføring

  1. Tegn en presentasjonsskisse av plagget, i farger. Denne tegningen er vesentlig for å selge idéen din til for eksempel til en produsent. Dette er en presis og realistisk visuell framstilling av strikkedesignet. Bruk passende målestokk.

  2. Lag materialprøver og ulike strikkeprøver, la disse følge presentasjonsskissen.

Skisse til strikkegenser i grønt, grått, rosa og oransje sammen med strikkeprøve. Tegning og foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Vurdering

Vurder designprosessen din med et kritisk blikk. Gjør rede for teknikker og materialbruk.

  • Er det lokale gjenkjennelig i plagget?

  • Uttrykker plagget det du vil det skal?

  • Er det tilpassa målgruppa på en god måte?

Del 5: Dokumentasjon

Du skal levere oppgaven som et prosesshefte i A3-format. Dette bør være med:

  • Gi plagget et designnavn, bruk passende bokstavtyper og kombiner foto og tekst på forsida av heftet.

  • Monter alle deler av prosessen i rekkefølge i heftet. Dokumenter med skisser, strikkeprøver og materialprøver hvordan det ferdige produkt skal være. Forklar og begrunn valgene dine.

  • Legg ved kilder.

Relatert innhold

Tekstilfibre kan komme fra naturen eller fremstilles kunstig. Lær mer om garnproduksjon og ulike garnkvaliteter.

Designprosessen starter med et oppdrag eller en idé som skal bli til et ferdig produkt eller en tjeneste. I denne prosessen går vi gjennom ulike faser.


CC BY-SASkrevet av Liv Inger Espedal.
Sist faglig oppdatert 27.05.2021

Læringsressurser

Design og uttrykk