Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Nålens makt

Hvordan uttrykker du hvem du er og hva du står for? For mange er det naturlig å gripe til ord og bilder. Her skal dere se nærmere på hvordan dere kan bruke nål og tråd.

Oppgave 1

Del 1. Før du ser filmen

 1. Hvilket forhold har du til broderi?

 2. Hvis noen ba deg brodere noe som sier litt om hvem du er, hva hadde du brodert da?

Del 2. Se filmen

 1. Hva var formålet med prosjektet Nålens makt?

 2. Hva sier filmen om hvorfor broderi og kunst egner seg til å uttrykke egen identitet?

 3. Hvorfor setter de et spesielt fokus på kvinner i dette prosjektet?

Del 3. Uttrykk deg selv!

 1. La deg inspirere av filmen Nålens makt, og tegn skisser som viser noe om hvem du er ved hjelp av ord, symboler, form og farger. Velg ei av skissene som du vil gå videre med. Lag så en tegning på cirka 15 x 15 cm. Det er ikke viktig at tegningen er "pen" og detaljert.

 2. Lag en utstilling i klasserommet med tegningene. Fortell etter tur hva du tenkte da du lagde tegningen.

Oppgave 2

Del 1. Se nærmere på et broderi

Gå sammen i grupper på to eller tre. Velg et broderi som dere vil presentere for klassen. Dere kan bruke ett av broderiene under eller gå inn på den digitale utstillingen "Nålens makt" og finne et annet broderi der.

Innledning: Presenter broderiet

 1. Har broderiet tittel?

 2. Vet vi hvem som har laget det?

 3. Si litt om sammenhengen broderiet ble skapt i og hvor det er plassert?

Hoveddel: Hva ser dere?

 1. Beskriv kort motivet, det dere ser i broderiet.

 2. Beskriv de mest sentrale komposisjonsprinsippene:
  for eksempel plassering av motivet og bruk av blikkfang, bildeutsnitt, former, vannrette / loddrette / diagonale linjer, farger, gjentakelse og kontraster.

 3. Hvis det er skriftlig tekst i broderiet, hva står det?

Hva betyr det dere ser?

 1. Hva var førsteinntrykket deres av broderiet?

 2. Hvilke assosiasjoner får dere? Skaper det en stemning eller følelser?

 3. Finner dere noen symboler? Hva kan disse bety?

 4. Hvordan tolker dere den skriftlige teksten, og hvordan fungerer den sammen med resten av broderiet?

 5. Hva oppfatter dere er temaet i broderiet?

 6. Har broderiet et budskap?

 7. Hvordan framhever komposisjonsprinsippene dette innholdet?

Avslutning: Løft blikket

 1. Hvordan er sammenhengen mellom komposisjon, bruk av teknikker og det broderiet formidler?

 2. Er broderiet aktuelt, viktig, engasjerende, interessant, provoserende? Begrunn svaret deres.

Presenter broderiet gruppa har valgt for resten av klassen.

Oppgave 3

Det finnes mange ulike typer sting og broderingsteknikker. Til geriljabroderi blir korssting og kontur- eller stilkesting mye brukt.

 1. Eksperimenter med ulike typer sting. Ha som mål at du skal lære deg minst en ny borderingsteknikk. Her kan du finne flere instruksjonsfilmer på Youtube.

 2. Finn fram tegningen din fra oppgave 1. Jobb videre med den, og tilpass den til hvordan du vil bruke ulike broderisting.

 3. Lag broderiet.

 4. Lag en utstilling av broderiene deres sammen med klassen. La gjerne skisser, tegning og eksperimentering være en del av utstillinga, slik at dere viser fram litt av arbeidsprosessen.

 5. Skriv en egenvurdering der du vurderer håndverket ditt og hvordan du har brukt broderi til å uttrykke noe om deg selv. Forklar hvordan du har brukt ord, symboler, form og farger og hvordan du har satt dette sammen.

Innlevering:

 • skisser og tegninger

 • eksperimentering med broderiteknikker

 • ferdig broderi

 • egenvurdering

Relatert innhold

Symboler representerer ofte noe abstrakt, en dypere mening som det ikke alltid er enkelt å beskrive med ord.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 25.11.2021

Læringsressurser

Design og uttrykk