Hopp til innhold

Fagstoff

Lodding

Å lodde vil si å binde sammen to metallstykker med flytende metall. For å bli flink til å lodde er det viktig å forstå hva som skjer under loddingen og å øve på teknikken. I filmen viser Camilla Johansen deg god loddeteknikk.

Utstyr

Slaglodd

Når du lodder, forbinder du to metaller med hverandre ved å bruke et metallisk bindemiddel. Dette bindemiddelet kalles slaglodd. Slagloddet har en annen legering enn metalldelene som skal loddes sammen.

Slaglodd finnes som pasta, tråd og plate. Tråden eller platene deler du opp i små biter. Ved å varme opp gjenstanden og slagloddet med en loddepistol, smelter slagloddet og flyter inn i sammenføyningen.

Arbeidstemperaturen til slagloddet er den temperaturen som må til for at slagloddet skal smelte, uten at metallgjenstanden du jobber på, smelter. Slagloddet må ha en arbeidstemperatur på minst 50 °C lavere enn legeringen på gjenstanden som skal loddes.

Fluss- og antiflussmiddel

Hensikten med å bruke et flussmiddel er å dekke metalloverflata med et middel som hindrer oksygen å komme i kontakt med metallet under oppvarming, og å gi slagloddet bedre flyteevne.

Loddepistol

Det finnes flere forskjellige typer loddepistoler. De to vanligste er propanbrenner og propan-/oksygenbrenner.

Loddetang, loddepistol, flussmiddel og slagglodd ligger utover et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Teknikk

Lodding er kanskje den viktigste teknikken gullsmeder bruker for å forbinde metalldeler. Vi kan dele loddeprosessen inn i før, under og etter lodding.

Før lodding

Du må gjøre noen forberedelser for å få til en vellykket lodding:

 1. Gjør klart riktig verktøy og loddeunderlag for det metallet du skal lodde.
 2. Tilpass delene nøye. Pass på at de er rene, og at de har kontaktflate der de skal loddes sammen. Hvis de ikke har det, vil ikke slagloddet flyte over til den andre siden av sammenføyningen. Er det et mellomrom som slagloddet må mure igjen, kan du risikere at det oppstår porer og skjolder.
 3. Bruk loddetanga til å holde delene på plass.
 4. Gjør klart slagloddet ved å klippe det opp i tilpassede biter.
 5. Pensle flussmiddel på både arbeidsstykket og slagloddbitene.

Under lodding

Det er viktig å være nøye i loddeprosessen for at resultatet skal bli bra. Dårlige loddinger kan gi dårlig kvalitet på en gjenstand, både teknisk og utseendemessig.

 1. Varm opp gjenstanden. Større arbeider krever større flamme. Dette gjelder spesielt hvis du skal lodde med sølv, på grunn av sølvets varmeledende egenskaper.
 2. Når vannet i flussmiddelet har kokt ut, vil det legge seg og flyte ut. Når det begynner å trekke seg sammen, er temperaturen oppe i 7–800 ºC, og det er riktig temperatur å tilsette slagloddet.
 3. Slagloddet vil trekke seg mot varmen, så tilsett det på motsatt side av der flammen kommer inn.
Lodding av et anheng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etter lodding

 1. Fjern varmen med en gang slagloddet har flytt ut. Hvis du fortsetter oppvarmingen, kan slagloddet spise seg inn i metallet og gjøre loddeskjøten porøs.
 2. La arbeidet ligge og kjøle seg i noen sekunder før du avkjøler det i vann. (Ikke bruk vann hvis det er steiner i produktet. Da må arbeidet luftavkjøles for å unngå at steinene sprenges.)
 3. Legg arbeidet i ei sur væske som etser vekk rester av flussmiddelet og oksidering etter loddinga. En vanlig blanding er 10–20 % svovelsyre og resten vann. Det er viktig at væska står under avtrekk og helst i nærheten av vann.
 4. Når flussrestene og oksider er etset bort, tar du opp arbeidet og skyller det godt med rennende vann.
 5. Arbeidet kan børstes med en messingbørste og er klart for nye loddinger eller videre bearbeiding.

Problemer ved lodding?

Filer


CC BY-NC-NDSkrevet av Geo von Krogh, Øystein Johan Østby og Pål Atle Lystad. Rettighetshaver: Solum Bokvennen
Sist faglig oppdatert 16.03.2021

Læringsressurser

Teknikker i metallarbeid