Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Logo av divisjonsform

En valgfri bedrift trenger ny logo. De ønsker et enkelt uttrykk som tar utgangspunkt i en av grunnformene. Eksperimenter med å dele formen opp i mindre deler og skyv delene fra hverandre. Prøv ut avstand, retning og posisjon som virkemiddel.

Del 1. Beskriv oppdragsgiveren din

Bestem hvilken bedrift du skal designe logo for. Hva slags visuell identitet har de, og hvilken målgruppe retter de seg mot?

Før du fortsetter, kan det være lurt å lese mer om dette:

Del 2. Eksperimenter med forskyvning

Divisjonsform vil si å dele en form opp i mindre deler. Du skal ikke
å fjerne noen av delene, men prøve ut hvordan hver enkelt del kan flyttes, roteres, speilvendes og så videre. Formene som oppstår i mellomrommet, er like viktig som den positive formen.

Åtte bilder av sirkler som er delt opp på ulike måter, og delene er forskjøvet i forhold til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr: papir, kartong, saks og lim

  1. Velg en av grunnformene: sirkel, kvadrat eller likesidet trekant.

  2. Del formen opp ved hjelp av rette eller organiske linjer. Pass på at du ikke mister grunnformens karaktertrekk i prosessen.

  3. Prøv ut virkemidlene avstand, retning og posisjon. Husk å ta bilder av utprøvningene dine underveis.

Avstand

De negative flatene som skapes i mellomrommene, er like viktige som hver enkelt del. Prøv ut hvordan ulik avstand kan skape nye uttrykk.

Åtte firkanter som er delt opp på ulike måter, og delene er forskjøvet i forhold til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Retning

La delene henge sammen i ett eller flere rotasjonspunkt. Eksperimenter med å forskyve delene i ulike retninger.

Posisjon

Eksperimenter med hvordan du plasserer delene i forhold til hverandre.

Del 3. Lag logoen

Velg en av utprøvingene dine som du vil gå videre med, og overfør formene til et digitalt tegneprogram. Utvikle divisjonsformen til en logo med tekst. Bruk beskrivelsen av bedriften du har valgt, når du skal skape en ny logo til bedriften.

En oppdelt sirkel bearbeides på ulike måter for å skape en logo til FBIE. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4. Lag et skilt

Eksperimenter med valg av skrift, og plasser firmanavnet sammen med logoen. Skriv skiltet ut i full størrelse på papir eller bruk en laserkutter til å gjøre skiltet helt ferdig.

To treskilt med tekst og logo inngravert, det ene med teksten Boquet og det andre med teksten FBIE. Begge skiltene har stiliserte logoer bygget opp av dividerte former. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 5. Presentasjon

Presenter arbeidsprosessen din og det ferdige produktet. Beskriv hvordan du har brukt avstand, retning og posisjon i utprøvingene dine og i logoen. Bli enig med lærer om dere skal ha presentasjonen muntlig eller presentere oppgaven digitalt.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland og Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 08.11.2022

Læringsressurser

Firmaprofilering