Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Logodesign

Velg en av oppdragsgiverne og lag en logo som består av et symbol og en typografisk del med navnet til bedriften.
Skisse til logo for et hundemerke.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du lage logo til en av de tre bedriftene du får presentert nedenfor.

Bedrift 1: Ugh!

Ugh! produserer tidsriktige hodeplagg i tradisjonelle og religiøse former. Bedriften ønsker å framstå som enhetlig og human.

 • Enhet: Alle har de samme rettighetene, uavhengig av etnisitet, kjønn, klasse, religion eller politisk oppfatning.

 • Humanitet: Respekt for andre mennesker, medmenneskelighet, barmhjertighet, forståelse, respekt, varme og solidaritet.

Bedriften ønsker å bli assosiert med profilerte personer som har holdninger bedriften kan assosiere seg med. De vil framstå tydelige og sterke og ikke bruke mer enn fire farger i logodesignet.

Bedrift 2: Digicurae

Digicurae lager velferdsteknologi som gir mennesker nye muligheter til å klare seg i hjemmet på egen hånd. Det omfatter blant annet GPS for trygge spaserturer, varsling når pasienten forlater sengen, fallalarm, epilepsialarm, diabeteskontroll og trygg medisinering, og at mennesker med demens får økt frihet ved hjelp av sporingsteknologi.

Bedriften ønsker å framstå konservativ og trygg, med maks tre farger i logodesignet.

Bedrift 3: Merute

Merute har sårbare mennesker i fokus. Bedriften tar i bruk naturen for å gi personer opplevelser som kan føre til at de på sikt mestrer livet bedre. Aktivitetene er varierte og kan være alt fra den helt enkle turen på et par timer i nærmiljøet, til overnattingstur i fjellet eller padletur på havet.

Bedriften er et sosialt entreprenørskap, hvor alt overskudd føres tilbake til bedriften. De ønsker å framstå som en miljørettet og bærekraftig bedrift. Imaget skal være naturlig og positivt, og de ønsker ikke mer enn tre farger i logodesignet.

Del 1: Idéutvikling

Vurder hva informasjonen du har om kunden din, har å si for virkemidlene du skal velge til logoen. Hvilken typografi skal du bruke, hvilke symboler er relevante, og hva er passende farger?

 • Lag ei idémyldringsliste og organiser idéene dine i et tankekart.

 • Skisser ut en mengde frimerkeskisser.

 • Hva skal visualiseres som kan forsterke navnet, og som også kan stå alene der det er nødvendig?

 • Når du har funnet ut hva du skal fokusere på, blir neste trinn å finne ut hvordan dette designet bør utformes for å få fram essensen.

Arbeid med fonter

Finn fram forskjellige fonter som kan være aktuelle.

 • Bokstavene må være lett leselige. Fonttypen du velger, vil si en del om hva slags virksomhet logoen representerer.

 • Finn fram flere mulige skrifter og test ut på målgruppa: Hvilke sender ut de riktige signalene? Spør gjerne medelever eller andre om hva de forbinder med de forskjellige skriftene.

Illustrasjon med eksempler på skrifter.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skisser i vektorprogram

 • Lag skisser både av symbol og typografi og kombinasjoner av disse i et vektorprogram.

 • Selv om du har begynt å skisse på en datamaskin, kan du alltid kan ta fram blyant og papir om du raskt vil teste ut måter å gjøre ting på før du fortsetter i programvaren. Det kan spare deg mye tid.

Del 2: Ferdigstilling av logo og eksempler på bruk

Lag ferdig ett eller flere forslag

Planlegg at du skal presentere for en kunde. Da er det ikke uvanlig å ha mer enn ett alternativ. Mange vil si at tre er et gunstig antall.

Kanskje alternativene ikke er så veldig forskjellige fra hverandre, men kunden vil likevel føle at det er litt å velge i. Du må selvsagt argumentere for den versjonen du anbefaler, samtidig må du også stå inne for de to andre versjonene.

Når du har laget ferdig et utkast til symbol, kan du også teste hvordan det fungerer i miniatyr, for eksempel i fanen til en nettleser.

Del 3: Dokumenter prosessen din

Husk å dokumentere og ta vare på utviklingen i prosessen.

 • Opprett et dokument. Her viser du forskjellige idéer du har utforsket nærmere, men forkastet. Begrunn hvorfor du har forkastet noe og gått videre med andre idéer.

Velg en logo som du gjør produksjonsklar

For å sikre at logoen kan anvendes på ulike områder, er det viktig at den gjøres produksjonsklar.

 • Tekst må gjøres om til objekter ("Create outlines" under "Type").

 • Kontur må utvides ("Expand" under "Object").

 • Former som overlapper hverandre, må sveises sammen dersom de hører til samme fargelag ("Unite" under "Pathfinder").

 • Organisering av rekkefølgen til de ulike fargelagene. Hvilken farge monteres først, og så videre.

 • Du kan bruke fargeforløpning (gradient), men du må også ha en versjon som kan skjæres ut i folie, og den versjonen kan ikke ha fargeforløpning.

 • Sjekk at du kan få tak i folie i ønsket farge.

Bruk kun websikre farger. Du kan lese mer om webfarger hos Webressurs. I Illustrator må du krysse av for websikre farger i fargepaletten for å se de sikre fargene.

Innlevering

 1. Til web:

  • filformat PNG

  • web-sikre farger

  • Logoen må tilpasses mørk og lys bakgrunn med dertil mørk og lys opak bakgrunn.

  • Logoen må tilpasses til å ligge utenpå bilder ved at den har transparent bakgrunn.

 2. Til trykk:

  • filformat PDF-print

 3. Til folieskjæring:

  • filformat EPS

  • produksjonsklar fil

 4. Dokumentasjon av prosess

Folie

Logoen kan også produseres i folie og monteres på kartong i format 50 x 70 cm. Formatet kan være liggende eller stående. Om du ikke får tak i folie i helt riktig farge, velger du den som passer best.

Fotografi av tre elever som jobber med foliedekor.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Relatert innhold

En logo er bærebjelken i en designprofil. Den består vanligvis av typografi og symbol.

CC BY-SASkrevet av Knut Ivar Andersen og Andrea Søndervik.
Sist faglig oppdatert 28.04.2022

Læringsressurser

Firmaprofilering