Hopp til innhold

Verktøy og mal

Dokumentasjon i frisørfaget

På veien til å bli frisør vil du få flere praktiske oppdrag, der du også blir bedt om å dokumentere arbeidsprosessen din. Dette kan hjelpe deg til å se sammenhenger mellom teori og praksis. Her er et forslag til hva en dokumentasjon av praktiske oppgaver i frisørfaget bør inneholde.

Frisørlærling jobber med håret til en kunde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tenk over og diskuter:

En ferdig utdannet frisør skaper mange ulike frisyrer på oppdrag fra kunder, men skriver som regel ingen dokumentasjon av arbeidsprosessen. Hvorfor er det en viktig del av utdanningen å lære å dokumentere egen arbeidsprosess?

Verktøy for læring

I utdanningen for å bli frisør vil du få flere praktiske arbeidsoppdrag. Du skal lære å dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt. Etter to år som lærling skal du ta svenneprøven. Den vil bestå av praktisk arbeid og dokumentasjon der du beskriver arbeidsprosessen din. Dette er noe du må øve på. Dokumentasjon er også et godt verktøy for å kunne se tilbake på utviklingen din.

Illustrasjon av fasene i designprosessen. Idéutvikling, planlegging, produksjon, vurdering og læring.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagspråk er et viktig verktøy i arbeidshverdagen. Du lærer faguttrykk ved å skrive og ved å knytte begrepene sammen med det praktiske arbeidet ditt.

Bruk av bilder og bildetekst

Frisørfaget er et visuelt og estetisk fag. Det bør gjenspeiles i dokumentasjonsarbeidet. Lær deg å ta mange bilder underveis i prosessen, og la dokumentasjonen din få et fint samspill mellom tekst og bilder. Skap en ryddig struktur ved å gi bildene samme størrelse hvis de skal stå sammen eller under hverandre.

Bildetekst kan vise hvorfor et bilde er relevant for det du skriver, og du kan vise til bildet i teksten din.

Når du skal legge inn en bildetekst i et Word-dokument, dobbeltklikker du på bildet og velger «Referanser» og deretter «Sett inn bildetekst». Da kommer det opp et vindu med et inntastingsfelt der det står «Figur» med et nummer bak. Her kan du skrive en tekst som passer til bildet og teksten din ellers.

Hva bør dokumentasjon av frisyrer inneholde?

Forside

Forsida skaper et førsteinntrykk av arbeidet ditt. Den skal gjenspeile innholdet i dokumentasjonen og gi leseren lyst til å lese videre. Ei forside skal inneholde

 • en overskrift – oppgavetittel, navn og klasse
 • en illustrasjon som har sammenheng med temaet
 • bevisst bruk av komposisjon/layout
Formelle krav

Noen ganger kan du få oppgitt en standard for formatet. Det kan for eksempel være:

 • Skrift: Times New Roman
 • Linjeavstand: 1,5. Det er lettere å lese en tekst med litt avstand mellom linjene.
 • Skriftstørrelse: 12 når du skriver en tekst.
  Til overskrifter kan du bruke skriftstørrelse 14. Formater gjerne overskriftene automatisk. I Word bruker du da funksjonen «Stiler», som du finner i «Hjem»-menyen.
 • Overskrifter kan ha en annen farge hvis du ønsker det.
  Det får de automatisk dersom du formaterer dem med «Stiler».

Innholdsliste

Ha med en tydelig oversikt over innholdet i dokumentasjonen – med sidetall.

Innledning

Presenter oppgaven, og skriv hva leseren kan forvente å lese om i dokumentasjonen din. Beskriv oppdraget ditt. Hva er kundens behov, og hvilke rammer har du fått?

1. Idéutvikling

Moodboard

Et moodboard er et verktøy som kan formidle en idé til en kunde. Kunden skal få et bilde av hva slags frisyre han eller hun vil få.

Det er ingen fasit for hvordan et moodboard skal være, men husk at elementene du setter sammen, skal fortelle om ideen din. Du kan bruke bilder som viser stemningen, stilen eller utrykket du planlegger i frisyren. Det kan være foto som viser hva du blir inspirert av, eller en presentasjon av produktene du vil bruke. Tenk på komposisjonen når du plasserer bildene.

Skisser

Skissene skal vise idéutviklingen din. Bruk relevante verktøy som blyant, fargeblyanter og linjal. Presenter ideene sammen med faglige kommentarer.

2. Planlegging

Arbeidstegning og arbeidsbeskrivelse

Arbeidstegningen og arbeidsbeskrivelsen skal vise hvordan du planlegger arbeidet ditt. Tegningen må være tydelig og nøyaktig. Vis at du forstår hvordan du kan bruke teori i praksis, og bruk faguttrykk i beskrivelsen.

Se et eksempel på en arbeidstegning med arbeidsbeskrivelse laget av Renate Lerstad (PDF), hentet fra nettsidene til Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB).

Eventuelle fargeforslag

Hvis det er en fargebehandling du skal dokumentere, så vis fargeeksempler fra planlegging og utprøvinger. Forklar hvordan du har brukt fargelære i fargeeksemplene.

3. Produktutvikling og produksjon

Vis arbeidsprosessen din gjennom bilder, og forklar hva du har gjort. Bruk faguttrykk og knytt teori til det praktiske arbeidet ditt. Presenter det ferdige produktet ditt med foto.

Dame med kort hår og solbriller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

4. Egenvurdering

Reflekter over arbeidet ditt og utviklingen din gjennom prosessen. Aktuelle spørsmål kan være:

 • Hvordan har du brukt teorien?
 • Gikk arbeidet etter planen?
 • Måtte du gjøre endringer underveis?
 • Hvilke forbedringer ville du gjort hvis du skulle gjøre oppdraget på nytt?

Bruk vurderingskriterier til å vurdere arbeidsprosessen din og produktet ditt.

5. Læring

Hva har du lært gjennom oppdraget? Det kan for eksempel være noe fra teorien eller en teknikk du har fått til bedre enn forrige gang du jobbet med den.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Anita Nordtveit Ekrene, Inger Gilje Sporaland og Gøril Vorland.
Sist faglig oppdatert 25.06.2020

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon