Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Veiled hverandre underveis i prosessen

Iblant er det lurt å stoppe opp og oppsummere hvor langt dere har kommet med et prosjekt, før dere planlegger det videre arbeidet. Øv dere på å presentere prosjekter for hverandre.
Tre designere diskuterer fargevalg og skisser. Foto.

Muntlig øvelse

Gå sammen to og to. Den ene forteller om prosjektet sitt, og den andre stiller spørsmål og kommer med innspill. Etterpå bytter dere roller.

  1. Fortell om tankene dine rundt prosjektet ditt. Vis gjerne bilder som inspirerer deg.
  2. Vis skissene dine og forklar arbeidstegningen din. Begrunn hvorfor du har valgt å gå videre med denne ideen.
  3. Forklar med faguttrykk hva du har gjort så langt.
  4. Fortell hva du planlegger å gjøre videre.
  5. Oppsummer hva du synes om prosjektet ditt så langt.

Relatert innhold

Øv på å fortelle om prosjektene og arbeidsprosessene dine. Fagsamtaler er et godt verktøy til veiledning, egenvurdering og refleksjon over egen læring.

CC BY-SASkrevet av Anita Nordtveit Ekrene og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 26.06.2020

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon