Hopp til innhold

Fagstoff

Kvalitetssikring

God kvalitet vil si at produktet har de egenskapene vi ønsker. Det kan for eksempel være utseendet – form, farge og funksjonalitet, eller det kan gå på holdbarhet – materialvalg og produksjonsmetode. Venn deg til å tenke kvalitetssikring gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig produkt.
Flere hender viser tommel opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vurdering av faser i produksjonsprosessen

Et håndverksprodukt kan oppleves gjevt å holde i. Denne følelsen oppstår gjerne på grunn av kvaliteten på produktet. Når du starter yrkesutdanninga, er det lurt å tenke kvalitetssikring allerede fra første skoledag. Det finnes flere kvalitetssikringssystemer, men de fleste omfatter hele prosessen fra den første idéen skapes til produktet eller tjenesten er tatt i bruk.

Designmodellen

Designmodellen kan hjelpe deg til å gå systematisk gjennom de ulike fasene og vurdere innholdet i dem:

Designmodellen må ikke være noen statisk modell. I gjennomføringen av et prosjekt kan vi finne ut at prosjektet ikke kan ferdigstilles på en god måte. Da må vi gå tilbake til idéutvikling og planlegge ut fra de erfaringene vi har fått i gjennomføringsfasen. Det samme gjelder hvis vi har laget et produkt som ingen vil ha. Ved å teste produktet i markedet får vi impulser vi kan bruke til en ny idéutviklingsfase.

Dokumentasjon

Dokumentasjon og kvalitetssikring hører sammen. Tenk hvor vanskelig det kan bli å diskutere hvordan vi kan forbedre et produkt eller en arbeidsprosess, hvis vi ikke har dokumentert hva vi har gjort underveis.

Gjennom utdannelsen din skal du gjennomføre flere prosjekter. Gjør det til en vane å tenke nøye gjennom arbeidsprosessen du eller dere velger, slik at du senere kan forklare den til andre. Forsøk å vurdere det resultatet du eller dere oppnådde, opp mot de idéene dere hadde da dere startet prosessen. Dersom resultatet ikke får den kvaliteten dere vil ha, gjelder det å finne ut hvor det ikke gikk etter planen. Slik kan dere videreutvikle både arbeidsprosessen og produktet. Da har dere skapt deres eget kvalitetssikringssystem.

To som diskuterer foran en PC-skjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kvalitetssikringssystem

Bedrifter av en viss størrelse overlater ikke kvalitetssikringen av produktene de leverer på markedet til den enkelte ansatte. De har et system for kvalitetssikring. I dette systemet settes det opp normer for hvordan produktet eller tjenesten skal være. Dersom sluttresultatet ikke blir slik som normen, snakker vi om et avvik. En skulle tro at det da gjaldt å få færrest mulig avvik. Det er til en viss grad riktig, men i en organisasjon med et velfungerende kvalitetssikringssystem gjelder det tvert om å rapportere flest mulig avvik. Bare gjennom en løpende forbedringsprosess kan produktene eller tjenestene utvikle seg, og derfor er det viktig at ingen i organisasjonen slutter å rapportere avvik.

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 17.04.2020

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon