Hopp til innhold

Fagartikkel

Relasjonsbygging

Når du utvikler gode relasjoner til kunder og kolleger, skaper du vekst for bedriften. Målet er å skape langvarige relasjoner. Relasjoner handler om tillit, ærlighet og gjensidig respekt. Det du leverer, må stå til forventningene – og helst overgå dem.

I filmen hører dere Kaja si at relasjoner også handler om inkludering. Inkludering betyr å gi alle en reell sjanse til å delta i faglige og sosiale miljøer, både privat, på skole og på jobb. Ved å være inkluderende kan vi skape relasjoner som vi kan bygge videre på.

Kunderelasjoner

Å ha en relasjon til andre betyr at man har en forbindelse, et forhold og/eller en opplevelse av samhørighet. Relasjonsbygging handler om å skape disse forbindelsene – å bygge forhold og en følelse av samhørighet. Gode relasjoner er bra for oss alle – vi gjør hverandre bedre. Dette gjelder både privat og overfor kunder. Her skal vi konsentrere oss om relasjonsbygging overfor kunder.

Hvorfor er gode kunderelasjoner viktig?

Kundene er fundamentet for hele virksomheten. De er grunnen til at du har en jobb! Husk at kunder ikke alltid bare tenker på pris når de velger hvor de skal handle. Å skape trivsel og opplevelser som kunden husker, er en viktig faktor i å bygge og beholde gode kunderelasjoner.

Kunder får servering på en kafé. Foto.

10 råd for å skape og beholde gode kunderelasjoner

  1. Ha en positiv holdning: Vi er ikke i stand til å kontrollere alle hendelser i livet vårt, men vi kan ofte velge hvordan vi reagerer. Du bestemmer hvordan folk oppfatter deg, og om du er i et godt eller dårlig humør.
  2. Legg vekt på kundens behov: Prøv alltid å tilføre kunden verdi når det er mulig. Se etter produkter og tjenester som hjelper kunden med å tjene penger, kutte kostnader og lette hverdagen deres. Hvis du skal tilby noe, er det viktig å knytte det til noe kunden har fortalt at han eller hun har behov for.
  3. Gi alltid alternativer: Ingen mennesker liker å bli diktert – de ønsker å ta valget selv. Denne muligheten må du gi dem.
  4. Velg dine ord med omhu: Unngå kritiske eller fordømmende kommentarer. Veiled kunden i den retningen du ønsker, og bruk kompetansen din til å sørge for at kunden handler riktig. Det vil gi deg de resultatene du ønsker.
  5. Vær alltid ærlig: Ikke finn på svar bare for å redde ansikt. Hvis det er noe du ikke kan, finn ut av det og kom tilbake til dem med det riktige svaret.
  6. Løs problemer raskt: Lytt til kundens problemer og klager og la han eller hun få tømme seg, uansett om det føles rettferdig eller ikke. Løs problemet uansett kostnad. På denne måten har du en kunde for livet.
  7. Hold det du lover: Lov aldri mer enn det du kan holde. Har du sagt at du skal gjøre noe, så gjør det. Ingenting er verre enn brutte løfter.
  8. Gjør mer enn forventet: Prøv alltid å overgå kundens forventninger. Gjør ting som verken er nødvendig eller forventet. Dette vil skille deg ut fra konkurrentene dine.
  9. Vis takknemlighet for kundens valg: Vær personlig med kunden. Vis at du setter pris på hans eller hennes valg, både av produkter og tjenester. Mest av alt er det viktig å vise takknemlighet for at kunden valgte å handle hos akkurat deg.

Kilde

ASD Sales Development (01.04.2020). 10 råd for å skape gode kunderelasjoner. Hentet 01.04.2020 fra https://www.eea.europa.eu/no/miljosignaler/milijosignaler-2014/intervju/hva-er-det-som-gjor.

Sist faglig oppdatert 31.03.2020
Skrevet av Espen Hellmann og Cathrine Meyer Johansen
Rettighetshaver: ASD Salesdevelopment.no

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter